Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
10
AFT,
Afirmatkn ^aftrmingy bevestiging.
- verzekering, /*.
jffir^ative 9 bevestigend, ftel-
lig, adj.
Affirmative, bevestigend gezegJe
Aßrmatively , bevestigender wij
ze , adv,
Aß'vier. betuiger, bevestiger, m.
'l-. üffix . aa- hechten , aanhangen ,
bijvoegen, aanplakken, v,
AjfiAk n. aanhechting, bij voeg'ng. f
ToafIMy kwellen, lastig \allen,
plagen, verdriet aandoen, v.
/kweller, plager,
Ajjt'äiony verdrukking, moeijelijk
heid, ƒ. verdriet,
A •i3iv^,kwcllend,moeijelijk,Ä^;.
A fluent, rijk, over vi eijend, adj
Aßliience^ overvloed, m,
AffJux y toevloed, m.
Tq afford, verleencn, verfchaifen,
leveren, v.
loar't affordit at that rate,\V kan
*c vcor dien prijs niet geven:
he is ths moft intelligent nia\
OUT age affordsy hij is de \er-
ilandigfle man onzer eeuw.
A f Ording y verleening, verfchaC
'fing,/:
To afranchife , vrijUellen, vrij-
Iflten, V.
Afreiy^ beroerte, gevecht.
To affright, verfchrikken, ver
vaard raaken, y,
Ajffont^hoor), fmaad, fchimp, m.
X" afftoni^ hoonen, befchimpen,v
A fronter , beleediger, m.
To nfife^ bijgieten.
Aforefaidy reeds gemeld, voor
noémd, adj,
Afraid, bevreesd, vervaard ,/irf/.
Tobeafraidy bevreesd zijn, ver-
vaard zijn.
.Tt) mak^ afraid , vorfchrikken,
vervaren, vervaard maken, y
To before afraid^ geweldig ver
vaard zijn.
Af-efli op nieuw, wederom, adv.
Af:, achrerfteven , n
V'Tt end cft y voor en achter.
"Afttr^n^ achter, volgens, na dat^
AGE.
daarna, adv,; afier this
ni dit leven; ajter this man*
ner, volgens deze manier; an
hour af er , een uur daarna-;
day af ter day, van dag tot dag;
to look after a thing, naar iets
omzien; a^ter-agts, de nako«
meiirgfchap.
After-mathy after-grafs ^ei^zcen^
nagras;ir//f»'«oo«,na den midiisg,
after-painsy nu •w^xon', after'
tajle , nafmaak ; ajiertimes ,
a/Urwards, nadeihand; aflef
wii , ontijdige kloekheid*
Again^ Wc-derom, adv,
Again and again, over en over.
As big again , nog eens zoo groot.
As much again, nog eens zoo veel.
Toread over again over-
lezen.
A^ainfl^ tegen, tegen over, prep,
Againfl tn morrow, tegen morgen.
A^aitijl thegrairiy agra^nfl the hair,
tegen de'borst, tegen deloef,
met tegenzin
Againfi he comes, togen dat hij
komt.
Over agairfl j right-againfi ^ te-
gen over , regt over.
One againji another y tegen elkan-
der.
Agnjly verbaasd, adj,
A^aif, agaat,
To agaze, verbazen, v,
Age, eeuw, /. ouderdom, le-
venstijd, m bejaardheid ,/I
A%vholea^e . eene ganfche eeuw.
A man of gr e at age , een man van
hoogen ouderdom; under
minderjarig; y.-h'H age is heef?
hce OTi'1 is hij f' fi^ty ytcrs of
age, sjjftig jaren oud; in his
tender age, in fijne jonge ja-
ren ; a rips age y een rijpe
ouderdom ; he died in the prime
of hfs ase, hi j ftierf in den bloei
van zijn leven.
Old age, ouderdom , m.
For fo mavy cges ^ zoo vele eeu-
wen lang,
In thhage^ hedendaags, in deze