Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIQ.
de n*cHt even ngs Hjn.
ZrW^fl^tf, afkomst,/.ftam, m ge-
flacht, n.
Lineal, lijnregt, regeJregt, adv.',
lineal defcent, lijnregifche af»
daing.
Lineament, lineature . trek, w.
Jijn, ftreep, ƒ ; the lineaments
of the face, de trekken van het
aangczigt.
Ling, leng, ftokvisch, f.
To linger, leuteren, talmen, dra
Jen, y.; to linger after a
thing, naar iets bunkeren.
Lirgerer, fukkelaar, m»
Lingering, talmend , depend,
Lingetingly, op eene dralende
wijze, adv.
Linguacious, praatachtigheid , /.
L'rguijl, taalkundige» m.
Liniment, verzachtende zalf, ĥ
Lining of a garment, voering van
een kleed, f.
Lir.ing-diawers, onderbroek,/
Link, toorts,/, fakkel, worst,
fchakel, m,; link-boy, toorts
drager.
Lifffftfn ,linnen,doek , n ; home-
fpun linnen, eigen gereed lin
nen ; linnen - weaver, linnen
wever, m.; Linnen draper,
lijnwatier, m.
Linnit. vlasvink, m»
Lin feed, lijnzaad,, n.
Lint, vlas, n.; lint-fiock, lont-
üok. m.
Lintei, bovendrempel, m.
Lifx, logt, lijnks, m.
Lion, leeuw, m. leeuwin,/.
Lioni/h, leeuwachrig, adi.
Lionlike, gelijk een leeuw, adv
Lip , lip , f.; lip-labour , lip-
pen werk , O. uiterlijke vtrrig
ting, ƒ.
Lippitude, omfteking in de oogen.
Liquable , fmeltbaar, adj,
To liquate, fmelten, v.
L 'quatiun , fmelting, /.
L'quefa'rlion, fmelting,/,
Liqutfiable, fmeltbaar, adj.
To liquify, fmelten, vloeibaar
LIV.
189
tnaken, v.
Liquid, vloeijend, vloeibaar,ge-
fmoUen, klaar , adj.
To liquidate, klaarmaken ,vereffe*
nen, v.
Liquidity, vloeibaarheid, f.
Liquor, vocht, fap ,drank,
jlrong liquor, fterke drank,
To lifp, lispen, v.
Lifper, lisper, m.
Lifping, lisping,/, gelisp , n.
Lifl, lijst, rol, ceel,/ perk, n. lust,
OT.; he was not in that lifl, hij was
niet op die lijst, hij Hond op
die rol niet.
lo liften, toeluisteren, toehooren ,
luisteren, v.
Liftener, luisteraar,luistervink,«,
Liflening, luistering,/.
Liftlefsnefs, onlustigheid, f.
Litany , formulier gebed , n.
Literal, letterlijk, adj.; literal
fault, letterfout; he takes it
in a literal fenfe, hij neemt het
letterlijk op.
Literature, letterkunde, f,
Lithargy of jilyer , zilverfcbuim ,
« lithargy of go,'d soudfciuiim.
Lithe, buigzaam, lenig, adf.
Lithencfs 9 buigzaamheid, /.
Lithotomifi, fteenfnijder, m,
Ln-gatu n , twist, m.
Litigious, twistgierig, adj.
Liiigioufnéfs, twistgierigheid, /.
Litter, dragt, worp, zoo veel jon-
gen als een beest op eene reis
werpt , ook een rosbaar; a lit'
ter of pigs , een worp biggen.
Little , klein, weinig, \Mna\,adv.t
iittlc nu ney , weinig geld.
LUtlenefs , kje nigheid . /
Littoral, dat tot htt zeestrand be»
hoort, adj,
To live.leveD wonen.v.; as long
zoo lang ik leefwh,: re
does he live ? waar woont hij.
Lively, levendig, adj,
LiveHhood, broodwinning, kost-
wiun ng, /.
Livelinefs, levendigheid, vlug*
heid , f.
J