Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
LEN.
LEV.
Leäurer, lector op de hooge-
fchool, ook kapellaan
Ledge,^ rigchel, m, lijsc, ƒ.
LefÄ, lijzijde van het fchip , f.; lee-
hoards, de zwaarden van een
fchip; leeward, lij waard , aan
lij; lee jhore, lagerwal.
Leech, bloedzuger, egel, m.
Leek, look,«.; houfeleek, huislook
Leer, lonk ,
To leer, gluren, belonken, v.
Lees, droes fem , m, grondfop
«.; the lees of wine, wijnmoer
Lcet'days, regidagen , m
Left, link sch, adi,; the left hand,
de linkerhand; left-handed.
linksch, adj.
Leg t,. fchenkel, m ; leg
of mutton, fchapenbcut.
Legacy, erf^ift, /. legaat, n.
L*^gal, wettig, wettiglijk, adj.
Legate, paufelijk afgezant, m.
Legend, verßering, fabelachtige
vertellinjr, ƒ
Legible, leesbaar, adu
Legion, keurbendej fcbaar krijgs-
volk , f,
To legißate, wetten geven,
Legißative, wetgevend, adj,
Legiflator, wetgever, m.
Legitimacy, wettigheid, f.
Legitimate, wettig, adj,
To legitimate, wettigen, v.
Legittmating, legitimation, wetti
ging, echtmaking, f.
Legnmen , peulvruchten, f. pl,
Leifure,\QA\%e tijd , tn, gemak , n,.
/ amat leijure, ik ben onbelet
ik heb den tijd ; / JJiall not be at
/«/«f^,ik zal geen* tijd hebben.
Leifurely, gemakkelijk, adv,', ht
did it leifurely , h j deed het op
zijn gemak.
Lemon, citroen, ƒ.; lemon'tree,
citroen-boom, m,
To lend, Ie enen ,v.',to lend money
ge'd leenen , v.', to lend at inte
reft, op rente geven ; lender
leener, m.; lending, 't lee-
nen . f7.
Length, lengte, langheid , fi', at
length, eindelijk , ten laatfte.
Jo lengthen, verlcHgen , langer
maken, v
Lenient, verzachtend, adj,
To lenify, verzachten , v.
Zrgw/^j , zachtheid goedheid ,goe-
dertierenheid , f
Lenitive, verzachtend, adj.
Lenitive, verzachtend geneesmid-
del, n.
Lei t, vasten, f ; to keep lent, de
vasten houden.
Lentigo ,fpots , fproeten , f, plur*
Lertitude, traagheid , f
Lentous, I jmer/g, taai adv.
Leonine, tot eenen leeuw behoo-
rend. adj.
Leopard, luipaard , n.
Leper , melaatfche, m.
Leporine y tot eenen haas behoo»
rend , adj,
Leprofy, Icprofiiy , melaatschtTeid ,
/•
l.eprous nielaarsch , adf,
Lefs, minder, kiener adf,
To leffen , verkleinen, v,
Leffon, les , f,
Leffor, verhuurder, m,
left, opdat niet, conj.
Let, beletfel, n.
To let, beletten, v.
Tv let, laten, toelaten, verhuren,
V. ; let me go, Iaat mij gaan ; let
me alone, laat mtj met vrede;
Ut it alone ; laat het ftaan ; to
let (^oifff , nederlaten, aflaten;
to iet blood, bloedlaten , ader*
laten, laten; to let a houfe,
een huis verhuren; to Ut outy
uitburen.
Leéhargick , flaapzuchtig, adj.
Lethargy i flaapziekte, f.
Letter, letter, br ef, m.; letter-car*
rier, briefbrenger, w.; letter*
cafe , br eventa«;, f.; letter of
attor'ey , volmagtbiitf, w,; let^
icrspatent, opene brieven ,m. ;
Uiler-founder ^ lettergieter, m.
Lettered, geletterd, beftudeerd.arW.
Lettuce , lacouw , f,
Levant, de oosterfche landen.