Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEA.
Lazy ,lui, traag, vadfjg, loom. !e
dig, adj,; lazyJellow, luijaaril;
fazy vagabond, lu je Undlooper,
fchurk, vlegel.
Lfadj\ooAyn ; black'Uad, ipox.
lood; while lead , loodwit; red
lead »merie; lead plummet, diep-
lood; lead ore, ruw lood.
To lead, met lood bedekken, v.
To /(fför/,leiden,v.;/o lead about^om
leiden; toleadaway, wegleiden;
to lead along , voortleiden ; to
lead back, tenigle den.
Leaden, van lood , adj', ; a leaden
bullet, een looden kogel.
Leader, leider, leidsman , in
ringleader, belhamel.
Leading, leiding, /.
Leading'Jlting, leiband, in.
Leaf, blad, bladeren, bladen,
n*; to turn over the leaves of a
book, een boek doorbladeren;
the fall of the leaf, het najaar,
de herfst; a leaf of gold, een
blaadje gouds.
Leaflefs, bladeloos, a^.
LeaguetV^thond, verdrag,«, ver-
bindtenis yf\ to enter into a lea-
gue , in een verbond treden,
ecn verbond aangaan; league
breaker, verbondbreker, m.;
to league, een verbond aangaan ,
zich verbinden, y.
League, mijl, /.
Leaguer, belegering ,
L ak^ lek, n.; to fpiinga leak, een
.J^Jc.krijgen; the pixp fptang a
hak , het fchip kreeg een lek.
Tol ak, lek zijn, doorlekken,y.
Le.ikage , lekking, lekkaadje , f.
Leaking., lekk ng , f.
l.e..ky, lek, niet digt, cdj,
/,?jw,mager, fchraal, anj.; lean
meaty mager vleesch; he is as
l n as n rake, h j s dood uia-
n-r; togrow Uan, mayer wor
din; lean jqde.f, magere jak
halzen.
To lean,Uwen ftennen,v,;/(j lean
forward, voorcvcr hellen.
Leaning, leuning; Uaning-flc^,
LEC.
J85

leunflok, m, ftut,/.
Leanly, magertjes, adv.
Leap, fprong, m,
To leap , fpr ngen , opfpringen , y,
Leaüer, fpringer , .m,
Tolearn,\Q(iTQn, vernemen, onder-
wijzen, onderrigten, V.; to learn
by heart, van buiten leeren ; he
has learnt me to read Englipi,
hij heeft mij Engeisch ieeren
lezen.
Learned, geleerd, adj,; a learned
man, een g.-leerd man.
Learnedly, geleerdelijk , adv.
Learner, leering, fchol'er, m.
Learning, geleerdheid, /.
Leafe, huurceel, pacht,/.
To leafe, verhuren, y.
Leafer, huurder, m.
To leafi, aaneen koppelen , y.
^fa/?, kleinst, minst,«z^/.; at leafl,
ten minfte.
Leather , leer, n,; leaihtr-ireffer,
leerbcreider, leertouwer, m ;
leather-ftller , X^txkoo'^tT , m.
Leave, verlof, n, vrijheid, toe-
lating, f, affche d , n,
To leave, laten, nalaten, veria,
ten,verblijven, v.; leave that to
me, laat dan aan mij, to leave
out, uitlaten, overHaan.
Leaven , zuurdeeg , zuurdeefem,
hevel, m.
To leaven, deefemen ,-hevelen, y.
Leaver, handfpaak, koevoet, /•
Leaves, bladen, bladeren, n.
Leaving, ,verlating, verblijv.ng,
/.; leaving of, uitlcheidmg, op-
houding; leaving out, uitla-
ting, overHaning.
leavings, overbloffels, «•
Leayy 9 blaJerig, lofrijk, adj.
Lecher, hoerejager, m.
Lecherous, gtxl, onkuisch, on-
tuchtig , ad),
Lechiroufly, onruchtiglijk , afy.
Lechery, ontucht, gtfilheid, on-
kuibchhe'd, ontuc^ t ghe d, /.
LeÜure, voorlezing,/. ,• a reader
ofleclutts, eene hcogefchool-
leeraar.