Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8a
LAC.
LAM.
, knoopach.i? , erf/. i maher,*,-. fpeldeworkfter , ƒ
Knotlineft, knoopiglieid , inge- 7"o /««, omboorden, bezeilen,
1;.
hi
Mfikkeldheid, raoeijelijkheid,/
To knovif, kennen,weten, y.; ƒ kr.o-iv
htm by fight, ik ken hem va
aanzien; J know it full-well, ik
weet het zeer Wsil; hi knows
no end of his means, hij weei
geen cind van zijn %oQé\Ikn<Av
nothing of it, ik weet er niet^
van; 7 know him well enough,
hut know nothing of the matte) y
ik ken hem wel genoeg, maai
weet niets van de zaa)^; to lei
ons know, iemaml laten weten.
Knowing, kennende, wetende,
bewust, kun d adj,', a knowing
man, een kund g man
Knowit'gly, voorbedachtelijk, ady.
Know edge, kennis, wetenfchap,
kondfchap,/; net to my knowled-
ge , niet met mijn weten;
without my knowledge , buiten
mijn weten,zonder mijne kennis.
Knuckle, knokkel, kdeukel, m^
To. knuüile, zich onderwerpen, v.
L A.
J a! Z\Q Intery.
^ Label ^ Unt, «.
Labor, tory, ftookhuis van een
chimist, n.
Laborious, arbeidzaam, adj,
Laborioufnefs, arbeidzaamhe d ,
fi
i<j^OKr,arbeid, w.moeite,/ werk
m.;he enjoys ths fruits cf\his la
Hwr , hij geniet de vruchten van
zijnen arbeid.
ro/fl&ottf.arbeidenïWerken. v; the
ßip labours , het fchip flingert
to labour under great Cijfuultiei,
met gr«;üte zwarifcheden wor-
ftelen.
Lubourer', arbeider,
Labyrinth, doolhof, m.
Lace , kant, m, boordfel, n,, gold
lace . gouden kan:; gallon-lace,
gallon, manteikoord; hair lace ,
toerijgen, v.
Laceman , koopman in kanten, m,
To lacerate , verfcheuren , y.
Lachrymal, tranend , adj.
Lack , gebrek, n, ontbering,/.
To lack, ontbreken, van nooden
hebben^ y.
Lacker, goud verlakker, m,
To lacker ^ met goud vernis verlak*
ken, y.
Li-cky, lakei, knecht, m,
laconick, kortbondig,z nriik,ö,r/.
LaHary, melkbus, n,
lad, jongeling, jongen, ta.
Ladder^ ladder, /,.
' To laie. Iaden, beladen, inla-
den, y.
Lading, lading, /
Ladle, potlepel, pollepel, m.
Lady, mevrouw , juffrouw ,/. ',a
lord and his lady, een heer en
zijne gemal n.
Ladylike , fierlijk, fraai, adj,
LcdyPi-p, mevrouwfchap, juf
ferfchap, n.
Lag , achteraankomend , ady.
Larger, zamelaar, achterblij-
ver, m
To lag-behind, dralen, y.
Lag-wort, pestilentiewortel, m,
Larc , een leek , m,
Lnical, dat van een'leekis, we-
reldlijk.
Lake, meer, n poel, m.
Lamb, lam, n.
Lame, Hm, kreupel, adj,
To verlammen, verminken,y.
Lamely, gebrekkelijk, adj,
Lamenejsé, kreupelheid,
verminfiihoid, f.
To lament, kermen, jammeren, v.
lamentable, jamnjcr-
lijk, beweenbaar, adf. 6? ady.
Lamentation geween, n.
Lamtnler , weener, ja-.nmeraar ,
klager, m.
la-ning, verlamming, f,
LumbUn, eni klein lam, n.
haarfnoer; lace* maker, kant |7'öafrosfen , y.