Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
KNA,
KNO.
x8x
Kindling , ontft^k'ng, ĥ*
Kindly, vr en del jk, ady,
Kindntfs , vriend fcaap , vriende
Jijkheid, goedert.ercnbeid, be
leef Iheid, ƒ.
Kindred, vermaagfchapi, verwant
fchapt, adj.
Kine, koeijen, /
/^/w^, koning,w.j the king*s bench ,
'skonings regtbank} the hinges
evil, konings zeer.
Kingcraft, de kunst van regeren.
King'fifher, ijsvogel , w.
Kingly, koninklijk, adj,
Kingc lorn, koningrijk, n.
Kinsfolks y verwanten, m*
Rinfman , maag , neef, w.
Kinfy/oman n nicht, ƒ.
Kipe, vischfnik, f.
Kifs, kns, zoen, w.
To kifs, kusfen, zoenen, v.
Ktffer , kusfer, zoener, m.
K'jfing, gekus, gezoen ,
Kit, zakviooltje, n.
Kiti,hen, keuken, ƒ.; kitchen»
maid, keukenajeid,/.
Kite, wouw, kiekendief, m.
Kitten , katje , n.
To kitien, kitten werpen, y.
To klick , foappen, y.
To knah, knabbelen, bijten, y.
Knak„ trek, nu handgreep , be-
Knayifhnefs, guitachtigheid , f.
To knead ; to knead the
dough, het deeg kneden; to
knead together, zamenkneden.
Kneading, kneding, /.; kneading"
trough, bakkers trog.
Knee, knie, f. ; on his knees, op
zijne kn>eën; to bow the knees,
de knieën buigen»
To kneeU knielen, y.^/o kneel down,
nederknielen,
Kneelei , knieler, m.
Kneeling , ■ f.
Knell, dogdklok, ƒ.
Knife, mes, n ; chopping'knife,
hakmes; pen^knife, pennemes;
pruning knife, fnoeimes; the
handle and blade of a knife ^
hecht enlemmert van een mes,
knighi, ridder , m, ; a knight of
the garter,Qcn ridddervan den
koufeband; knight-errant, doo-
iende ridder.
To knight, ridder flaan, y.; the
king has knichted him , de ko-
ning heeft hem ridder geflagen.
Knightly, ridderlijk , adj.
Knighthood , r.dderfchap, n.
To knit, breijen ,y,', to knit flock*
ings , kou fen breijen; to knit the
b-ows , het voorhoofd rimpelen.
Knitter, breijer.koufen brei er, m.
hendighc'd, kneep, hzudeVing, Knit ting-needle, breinaald,/,
f,', he has got the knack to doit. Knob a knob
hij heefc er Hag van om het
te doen,
To A-ftflc^, knappen, kraken, y.
Knag, kwast in het hout, m,
Knaggy, kwastig adj.
Toknap, afknappen, afknabbe
len, y.
of W'JOd . ten kwast in 't hout.
Knobby, knobbeJachtix , adj.
Knobbinefs ,knobbeiachtighQid
Knock, flag, klap, m',; fmall
knock, tik.
To knock naan,kIoppen,y.; to knock
at the door, aan de deur kloppen.
Knap, knobbel, m, uitpuiling,/. Kvocker, klopper, m.; the knocker
A'ïfl/'p/y^, ftuursch,g-melijk, of the door , de klopper van de
To knapple, beknabbelen , y. I deur,
Knapfack, knapzak, ranfel, m. Kn cking, kloppng , f.
K aye, guit, deugniet, m- To knoll, de doodklok luiden.
Knoytry, guiterij, boerterij,/.; a Knoll, knol, m, raap, heuvel, /.
piece of knayery. ,bOQ-Knop, knop. m,
veHuk; a pack of knuyes, ecn knoop, »;,; knotgfafs^d\x\*
hoop g iten.
Kna\ifh ^ guitachtig, adj.
zen iknoop , kreupelgras, n.
To kn^.t, knoopen, y.
Ji 7