Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
JUM.
. thh t ds zaakin gerchilis deze.
To ijjue, voortkomen, outilaan ,
iiiiftroomen , y,
IUhmuSy landengte, f.
It, hct, art.; it is, het is,
I alian, Iialiaansch, atfj,
Iich, jeukte, fchurftheid, f.
To icch, jeuken , v,
I ching, jeuking , /.
jeukerig, fchurfachti?,
a'j.
To iterate , herhalen, hervatten , y.
Iterating y iteration, herhaling.
hervatdng. f, .
Itinerary, rei>befehrijving, ƒ
I\y , klimop , n. (plant )
Jub lation , juiching, f.
Jubilee, jubeljaar, n.
Jucundity vrolijkheid , /,
JudnicaL Joodsch, adf,
Judaifm . jodendom ,
regter, vonn sfer , w.
Toj'^dge , oordeelen, regten, von-
nisfen, y.
Judgment . oordeel, gerigt, von
nls , gevoelen , verftand, n.\in
myjudg'>iefit,n7iZT m in oordeel,
a man of great judgment, een
man van groot verft^ind.
Judication , vonnisöng , oordee
1 ng . ƒ.
J.'dicature, regrerfchap, ».
Jidtcial, judiciary , regterlijk
adj.
Judicious, verftandig, fchrander,
adj, lijk, ady.
Jug drinkkan, f.
To juggle, goochelen, y.
Juggler, goochelaar, m,
goocheling, /.
Jugular,ike jugular yein, deftrot-
a Jer.
JuHe, fap, n
Juicinefs, Tappigheid, ƒ.
Juky , Tappig, adj.
J'ilapy julep, koeldrank, m,
J'ily , hooimaand, /.
mcnj;elmoes, n.; a con
fifed j'imbie, ecn verward men-
To j-tmbu, ondereen mengen, y.
kal.

he wns jumbledinto a dark hole,
li!< uerd in ecn donker gac
geftoniineld
Junib'ing, verm.-nging, ƒ,
J urnen', Jasider,
Jump , )prong ,
To jn:fprng.n, y.
^t m.'er, fprioger, m,
Jumpirg, fprong, /.
Ju} a .n, zamenro t/ng, /.
^wA^'/rtf, loeftand m. gewigt,«,
gefteltenis, voeging, f. k in this
ju^ciure vf time, n deze» toe-
ftand des tijJs ; at that junStii"
re of affairs, in datgewiii d.r
zaken.
June, zomermaand , ƒ.
Junior, jong, jonger, adj.
Juniority, minderjarigfie;d, f
Juniper, jenever, jcneverboo n.
Jur,iper beiries,jenever-bezién,
Junkets , banket, «.lekkernijen ƒ.
Jurat, vroedfciiap , f
Ju^aiury, eedzAerirg, ƒ.
'juridical, get gtel jk , adj,
Jurijdicllon , regtsgebied, ».
Jurifl, regisgeleerde, ot.
Juror, goeman, m.
Jury, gezworen,goemanfchap, r«
Juti, geregtig, billijk, adj
Juji, etfen, juist, ady,; jüjl now,
zoo even.
Judice, gere^tigheid, ƒ. regt, n,
ufiice of the peace, vredereg-
ter, m,
Jufltfiable, verdedigbaar, adj,
Juflificttion , regtvaardigtnaking ,
regtvaardiging, verdediging, t,
Tojuji'fy, regtvaardigen, regtvaar-
digmsken, verdedigen, y.
To lufile, tegen elkander botfen«
'J^fl y > regt vaardig li k , ady.
Jufinc/s, bill jkheid, gelijkheid,
regtmatigheid, f.
Juvenile, jeugd g , adi.
Juvenility, jeugdigheid, f.
K A.
J^alendar, almanak,
zer, m-
11 6

dagwij-