Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i7«
IR O.
^og^hg, ftofitiPg, ƒ.
ioj))n , vereeni^en. voegen,ver
voegen, v.;tuj}in together,
zamenvoegen
Slotver, zamenvoeger, m,
yoiner , fchi ijnwerker , m,
Joiu'ng, vereen ^ing , /.
gewrigt, out of
jv t joint of mut-
ton. fchapenbout, m.; joint
Af//, mede erfgenaam,
fiool, fchabel, /.
jointure, weduv?e glfi, ƒ.
rioifl, balk,
'^0 joke, jokken. v.
yoie ff c fifk, vischkop , m. kien
^wen, ƒ.
JoUirefs, joHity, vrolijkheid,
Inchih rt gheid, /: ,
7o//v, vrolijk, luchtharrig/öf^y.
To jolt, ftooien . fckokken, v.
Jolihead, domkop , m .
:ïot, ftp, zier, /.
.T0\i3l, blijgeesrig , a j.
Journal, dagvei haal, dagregister
journaal. n.
Journey, reis, ƒ takeajjur
«tf^, eene reis aanvaarden.
reis gaan; journeyman , dagloo
ner, m,; journey works, óa?
werks.
vreugd,blijdfchap,ƒ *,nojoy
without anncy, geen zoet zon
der zuur,
toyful, blijde, vrol ik , odi,
'Joyrulnefs, blijmoedigheid, blijd
fchap, verheujLig f.
Ire, toorn m, gramfchap , /.
Jrdand, le-land, n.
J i(h, Icrsch, adj,
To irk, verdrieten, y,
Irkfome , verdrietig, adj.
Jrkjomenefs, verdrietelijkheid, ƒ,
Jron, ijzer, n, h cramp-irons
krammen ijzeren ge
reedfchap; ironmonger , ijze
kramer.
Ironical, fch mpachtig , ndjr, iro-
nical exprejjion . fchimpwoord.
Ironically, op eene fchimpcHde
wijze, ady.
ISS-
Ucny, fcherts, f,
irradiate, beftralen, verlich-
ten , V.
[rraJiatiun , beftraling, /,
rrational, onvernuftig , reden*
loos, adj*
Ir re dam able, onherroepelijk, adjm
Irreconcilable , onverzoenbaar,
adj.
Irrecoverable, onhfrftelbaar, adf.
Irrefragable, onweerlegbaar , adj,
Ir tegular, ongeregeld, ongerijmd ,
adj.
Irregularity, ongeregeldheid , on»
gerijmdheid, f.
Irregularly , óugeregeldlijk, adv,
To irregulate , in wanorde bren-
gen,
Ineligion, ongodsdienft'gheid, ƒ.
frreiigious, ongodsdienftig, adv*
Irremediable, onherftel^aar, adj,
Irremijfible, onvergeeflijk, ouj.
Irremijjihlenefs , onvergeeflijk-
teid,/:
Irreparable, onherftelbaar, dat
niet geholpen kan worden, adj»
Irriprehenfible, onberispelijk, on-
beftrafbaar, adj,
Irreprovable, onopfprakelijk, on-
befproken, adj,
Irrefijlible, onwederftaanbaar, on-
oplosfelijk, adj,
Irrefolution, wankelmoedigheid,
wispelturigheid, befluiteloos.
heid, /.
Irretrievable, onherftelbaar, adi.
Irreverence , oneerbiedigheid, f,
Irrtverend, oneerbiedig, adj lijk ,
adv,
Irreverfthle, onwrkbaar, adj,
To irrigate, befproeijen , v,
Irrifwn, belagching, ƒ,
To irritate, tergen, vertoornen, v.
Irritation, tergng, f.
Irruption, inbreuk inval, m,
Iff^glafs, vischlijm, n,
Ifiand, eiland , n
/(lander, eilander, w,
\lfraelitCy Israëliet, m,
.//•/^u'tgang, uitHag, w. uitkomst,
I fiftel, j,; the matter in ijjue is