Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
I NV.
JOG.
T?f
zaak;/3fl ifkirkate fpeechy eene' It\el}igahle, nafpeiulij't, n j,
duistere redevoer Dg. ijtvtpment, kleed, gewaii, n,
It'sue, kuiperij, ƒ. bedekte , inhuldig.Hg,
handel , m list, /.
I'ltrinfical i inirinfic^ innerlijk ,
he.melijk, acj.
To introduce, invoeren, inleiden,
V.
Introducer, invoerder, inleider,
m,
Introduêlion, inle ding, in voering,
inbrenging, f.
Introduëtor, inleider, w.
TjintrofpeH ,van binnen befchou-
wen , V
To intrude. indr.ngen in iemands
geztlfchap v.
Jutwier , indr nger , w.
I-iruaing, intiufinn, n iringing, ƒ.
To intruji, betrouwen, toevertrou-
wen, y.
I'trufli/g , aanbetrouwing, ƒ.
Intuition, klare befchouw ng, ƒ.
Intuitive, aanfchouwend , adv.
To inv(5r</<;, invallen befpringen, y.
Invader, nvallor, m.
Invalid, krachteloos, verminkt
adj.
Invalidity, krachteloosheid,/.
Invujion, inval, aanval, m, in
breuk, f,
Invecliye, fcheldend, ftekelig
lasterachtig, adj.
To inveigh, fcheiden, lasteren,
op iemand uitvaren, y.
To invent, uitvinden, verzinnen
bedenken, verdichten, y.
Inventer, utvinder, ku
Indention, uitvind ng, /*.
Inventive, vindingrijk, vernuftig,
adj.
Inventory, boedellijst, boedel-
opfchfijvin/T, ƒ.
Invf-.fion, omkeer'ng, omdraai-
jing, ƒ omkeer, m,
To invert, omkeercn, omdraai-
jen, y.
Toir,\e'i, in het bez't ftellen , in-
huldiien, mvesiigen , v,; lo in
yifl a plice, eene plaats beren-
nen, of intk'itcn.
( verging, f,
Jnxe erate^ verouderd ,i;igew')r«
teli; an inveterate evtl
gekankerde kwaal.
Invidious , nijdig, afgunftig,
ad],
Tn ir^yignrcte ^c'Mh' jteitem , y.
Inyi'Cible , onoverwinnelijk ,
adj,
Irévwlnhle, oifchendSaar, af^j,
Inv'fthle , onzigtbaar , onzienl-jk,
adj.
Invitdtion, noodigicg, ƒ.
To invite . noodigen, aanrorren,v.
Inciter, noodiger, nooder, n-,
InundStlin . ovctftroomlng , on-
derwaterzetting, ƒ.
Invocation, aanroep ng,/.
fo invoke, aanroepen,
I'/voluntary, onwillig, adj.
To involve, m wikkelen, in winden,
verftrikken , v.
Involution, in wikkeling, /.
To inure, gewennen, hard wor-
den, verharden, v,; to hccome
inured to ha/dfiip
gewennen,
luuring, gewenning , /.
Att^ri/V^, nuttel >osheid , ƒ
Imvulnerahle , onkwetsbaar , adj.
Z/jwarz/,inwendig, binnenwaarts,
adj,
Inwirdly, inwendiglijk, ady,
To invfeaye, inweven, y#
To inwrap, inwikkelen, y»
karwei werks, «•
^'jBt-er, fjouwer, m»
Jockey, roskamnier, pnardetRtlI-
fchêr, paardenknecht, m,
T'jockey, bedriegen , bij den neus
hebben , ook harddr:.v:n , -jj,
loeft, vrolijk, boeftij; , n-i-,
io.und, j:cular , boeitig, r^'J.
Jog, ftOüt,
fo jogiUooiQn, horten, fchudden,
Iy», to i g with the t.bow, me-
den eücboo.; ftcoten
Joggr.r^ ftotter. frbuMer, .v?.
i» 5