Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

172
INH.
L.jJuence , invloeijing, ƒ. invloed,
M'frLMpg i.K tuk,t?i.:t/i mjlu-nceif
ths Jiarj, de invloed der ftarren.
. enloop van twee ri-
vieren, m,
T. ir !'.uti>. -, Invloed fiebben, in-
gang liebinen.
T -vfnid, invcuwcn, inwikke
len, V.
, onderrigten, aanbren
gen. verklikken, v.
hformation, onderrigting, be-
..fchuldiging, /.
^y , aanbrenger, verklik-
ker, m.
Injurimf'g , aanbrenging, ƒ,
jnfructioii , inbreuk, ƒ.
Jo infringe, verbreken, fchen
den, overtreden, v.
Infringement , verbreking, fchen»
ding,/.
Int'ini'er, verbreker, fr.
To inftife^/iudoTttiTi, ingieten, v.
Jnftifi'in ,'Hnftorting, inbrenging,
trekfel, « ; c« infufton of tea,
een trekfel thee.
Ivgemir.ation, herhsling, f.
Ipgeninus^ zinrijk, vernuftig,ver-
"ftandg, fchcrpziimiff, geestig.,
aardig adj. lijk adv.
JnginioufnefSyvernMh gheid, gees«
-•'Siheid. aiffiigheid , f,
Jaigenuity, opeiiliartl^heid, list,
r*
Inoot of gold, goudfta&f, m.
To ingrafi $ inenten, inplanten, v,
Inrgafibig, in;.m ng , /.
To ingratiaie, bemind maken, v.
Ingratitude , ondankbaaiheid , on
erkencelil'ihcld, f,
Itgraye, zie Engrave,
lugredisnt , inraecgfel, n.
Ingrcfs, ingangm ; ingrefs and
tgrefs, in- en uitgang.
To ingurgitate , opflokken, gre-
tig inzwelgen, jy.
Ingurgitation, opHokking , /.
To inhabit, bewonen, wonen, y.
I"^ habitable, bewoonbaar, adf.
L. ha biter , inhabit ar^t, inwoner,
bewoner; inhabitants $ de
INM.
ingezetenen, inwoners.
Inhabitation, bewoning,/.
To it here., aaoKitiven, r.
Inherence, aanhang, m.
To itihenc, eru n . y.
Inheritance , erfenis, f. ei fdeel,».
Inheritor, erfgenaam, m.
To inhibit y verbieden, verhinde-
ren, beletten , y.
Inhibition, verbod, beflag, n.
Inhofpitable, onherbergzaam, niet
gastvrij, adj,
onherbergzaamheid
Inhumane, onmenfchelijk, gru-
welijk , aau
Inhnuianely, op eene onmenfche-
lijke wijze, adv.
Inhumanity, onmenfchelijkheid,
gruwelijkheid, /.
To inhumate y begraven , v.
To injtB, inwerpen, y.
Inje&ion , inwerjdng , /.
Inimitable, f.nnavolghaar, adj.
Iniquity , , ongeregciglieid /.
Initial, voorfte, eerfte, adj.
To in'tiate, eenen aanvang raaken ,
inwijden, onderwijzen, y.
Injudicious, onverftandig, niet
oordeelkundig, adj,
l.-jjunBion , bevel, gebod, «.
To irjure, verongelijken, belee-
digen , hoonen, y.
//?yörÉr,,vero»gelijker,hooner,m.
Injurious . hoonend , beleeuigend,
fmadelijk, lasterlijk , adj.
I'jury, fmaad, laster, m. veron-
gelijking, beJeediging, /. onge-
lijk , 11,
Injujlice , or.regtvaardigh3id, on-
geregtigheid , /.
Ink,\n)it,f,;prif?ter*s drukinkt,
ink'horn, inktkoker, m.
hkle, zeker fmal lint, n.
Inkling, as to have an inkling of a
buftnefs , eene fchets van eeue
zaak hebben.
To inlay, inieggen, y.
Inlet, zeegat, n.
Inmate, medemaat, gezel, m.
Inmoji, binnenst,<7^/ ; the iumofl
i