Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
HYP.
ffurttCchidc , wond,/.nadeel,
To hutf, bcfchadigen , kwetfen ,
bezeeren. v.
Il'jrter, befchadiger , m.
Hurtful, kweifend, nadeelig , adj
lJurtfulnefs, fdiadelijkheid ,/.
Hurting, befcha.llging,
Hurtle-berriety bUauwe beslbn, f.
To hurtle y geweldig fchudden,
bewegen, y.
H^fhs^nd, echtirenoot,
To hufhind, belleden, aanleggen,
bezuinigen, bouwen, y.
Hujbinding 9 bezuiniging, befte*
öing, f.
Hnfhardiefs, zonder man.
Hujhandman , akkerman , land*
man, m,
Uufbandry y landbouw, zuinig
heid, /.
Hufh\ ftii; fust
To httfh, ftillen, (lil zijn, r.
Hufky fchil, ƒ. bolfter, w.
To hufk, pellenfchillen, y.
i/ö^, teef, ƒ. flechc wijf.
Huty but, ftulp, /.
Hutch y rrog m. konijnenkot, n.
To buzz ruifcben, dommelen, v.
Uuzzüy hoezee, int^rj.
Hyacinth, h acint, ƒ.
icy.
163
lïypothefis y onderftelling, grond*
ftelllng, ƒ.
Hypothetical y waarfchijnlijk, flrf/*
Uyffop y hiizop, / % hedge-hysfop ^
Godsgenade , ƒ. (zeker kruid.)
f/yfferical, aan opftijgingen on»
derbevig.
J A.
n^^hèeryktkelen, rammelen, v.
Jabbering , gerammel, n*
'acent, liggende , adj,
ack'pfidding , hansworst, m*
ach of a fpit, braad werk,
aü-.-daw, ekster, katuw, m.
Rackety jak, wambuis, n.
\amtationy rusteloosheid, ĥ
^aculation , werping, f.
Jade, knoi, jakhals, w.; tean
jade, magere jakhals ,* an old
jadey onde knol; fiumbiing iadê »
ftrn kelend paard.
adipt. ondeugend^ atf/.
dgg y kerf, tand ,
./flW, Zie Gaol.
Jambs y or jaumhs, de ftijlen of
posten van eene deur.
To jangle, kra eeien, harrewar»
sen, twisten, v.
Hydra, veelhoofdig monfter, n Janglcfy krakeeler,. barxewas-
Hydraulicky waierwerktuigkun-j rer, w.
ƒ. ^Janglingy geharrewar, ii*
i/^^/o^rflpA>',waterbercbrijving,/;7fln<v, dartel, adj,,
Üydromancy , waarzeggerij \x\\.To japan , verlakken,
het water,/.
üyiropicaly waterzuchtig, aijx
Uyemaly wintersch, adj.
Hymen y huwelijks God, m.
Hymenealy bruiloftslied, n*
Uvmny lofzang, w.
Hyperbole y ftoffering,
Hyperbolical y uii(>orig, adj^
To hyperbolize y, ftofferen, v.
Jar, getwist, krakeel, gekijf, n.
Tojar .krakeelen,twisten , harre-
warren, Tarren, v.
Jargon y brabbeltaal,/.krametlf
tijn, n,
Jafmlny jafmijn, ^
Jafper-flone y jalpis , m.
^ayeline, fchicht,/. werppijl, m»
„ .. ^ Ijtf«»^''«» geelzucht,/.
Hypochondriack , tniU^uchtig, adj. Jaw, krak,/. ; jaw bone, kake»
Hypocrify, gevensdheid, fchijn- been, «.j Jaw-teeth ^ kiexen^
heiligheid , /.
Hypocrite, geveinsde, fchijnheili-
ge, m.
Hypocritical, geveinsd, fchijnhei-
iig, ad), lijï, ady.
f. baktanden, pi.
fpecht, (vogel,) nty
he y ijs, n
konology ^ beeldfpraakkundCi
ïcyy 'jsachtig, adj.