Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
F
162
hum.
hur.
great foever, hoe groot ook; ootmoedigheid, laag-
how often foever , boe dikwijls heid , ƒ.
ook. Humbling, vernedering , /•
Howling, gehuil, n. huiling, Humbly ^ ootmoediglijk, op eene
Hoy, boeijer, (fchip), m. nederige wijze , adv..
Huckle-hacked, met eenen krom- Humdrum, zot, fammelaar, m,
men rug. Humid, vochtig, adj.
Huddle, verwarringen , f. plur. Humidity, vochtigheid , ƒ.
To huddle, de dingen ondereen Humiliation, verootmoediging,^
mengen, v. Hummer, brommer.
Hue, kleur, verwe , f ; a black Humorifi, eigenzinnig mensch ,
hue, eene zwarte kleur. fnaa!:, geestige of aardige
Hue and e^y, gefchreeuw, kwant.
Huf, blaaskaak, fnocsbaitn, m. H moroas, eigenzinnig, adf,
trotschheid, f. Humorously, eigenz'nnigl jk , ady,
Tohuf, aittarten. toeg^oowen, v. Humour^ vochtigheid,/. vocht, n.
Huffing , windmakerij, trotfe vrolijfeheid van geest, geestig-
rin^,/. beid, ƒ.
Huffipi, verwaand, trotsch , adf infchikken, behagen,
To hug , omhelzen, v, involgen, y.
/fo^tf, zeer groot, Wiftergrooi5 Hooting met den elle-
M'.; huge flrong fellow, zeer bouo, f,
fterke vent; huge building . To hnnch, ftoote», v.
bijster groot gebouw; it is r. Huntiredy honden}, adj,; hundred
hu^f beaft , het is een geweldig times, honderdmaal; hundred»
groot bee-it, i f'M % honderdvoudig.
Hugely, nitfteketjd, adf, Hit-^tr , honger, w.
To huneer
Hugenefs, geweldige grootte, /.
Hugger mugger, geheim, n.
Hulk , hulk , /.
fiull, fchil,/ dop, m,; the HU cf
a &ip, de romp vaa een fchip.
To huil, dobberen, v.
Hum, boramelen, brommen, (als
de beijen), y.
Humane, menfchelijk, human na-
ture, de menfcheHjke natuur.
Humatsifl, letterkundige , m.
Humane, beleefd, vriendelijk; of
a humane temper, van een goed-
aardig karakter.
Humanity, menfchelijkheid, be
Jeefdheld, heeschfaeid, goed
hartigheid, ƒ.
Te humanize, befchaafd maken, v,
Httmble bee, hommel, m.; the hum-
bles of a flag, \ Ingewand van
cen hert.
Rumble, ootmoedig, nederig
onderdanig , adf. lijk , adv,
To humble, vemdereir, r.
hongereo, v,
lungrf, hongerig, adf,
Hunts 9 s^r gaard, vrek, m,
Tn hunt, jagen, r.
Hunter, jager, m, ook een jagt«
paard.
Huntihg, jagt, ƒ.; huntiag-nag ,
jagtpaard , n.
H'ititfman, jager, m*
Hurdle , horde, f,
To hurdle,<yp eene horde ffepen,v.
Hurds, werk, (van vlas of
hemilp.)
To hufl, werpen , fmijten, y.
Hurlbat, malieftok, ƒ.
Hurler, werper, gooijer, m.
Hurling, werping, Imijting, f.
Hurly-burly , gefiommel, gedrang,
oproei!, n,
Uurticane , orkaan, m.
Hurry, verwarring, f, oploop,
, groote haast, m
To hurry, verhaasten, baaste ^
fppedên, y.