Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
hou.
how.
ZiSi
to get upon a horfe, to take horfe,
te paard ftijgen; to ride a horfe,
to ride on hotfeback, te paard
rijden; togiye a horfe the head,
een paard den vollen toom
geven; to come ejf of his hor
fe, van't paard ftijgen i horfe,
hor fernen, ruiterij, paar-
devolk, ; a troop of horfe,
eene bende ruiterij; horfe-break"
er, pilteur, ; horfe-cour-
fer, paarden tui fcher, m»; horfe
man, ruiter, njder, m ; horfe
manßiip , het paardrijden, n ;
horfe-radipt , aiierikswortel,
m, ; horfc'pioe , hoefijzer ,
; hurß'tail, ^ardcnftaart,
m.; horfe-tongae, tongenblad,
n,; horfe leech , bloedzuiger,
egel,^ w. lijklaken,
Jioj'e , kous, ƒ.; hofe-garters,
Koufebanden, m, '
Ho fter, koufekooper , m,
Jlofpitable, herbergzaam, n.
Uofpital, gasthuis, godshuis, n.
lidfpital for orphans, weeshuis , r.
Hofpitaitty, herbergzaamh 'id, /.
Hoß, arniy, heer , heerleger , n. 5
the Lord ofHußs, de Heer der
heerfcharen.
//oy/, h^rrbergier, waard, m.
Hojiage, gi;zelaar, m»
Hoftejs, waafd n, f,
Ihßile, Vijandelijk, adj,
H'jUniy, vijandelijkheid, f.
Jl jjller , ftalknecht. m.
Hot, heet,ß<^' ; togmv hot ,\\cqx
worden; to maks heet ma
hot-headed, heethoold g.
Hotly, héviglijk, adv»
Hotncfs s hitte , ƒ. '
Hoyel, boere hut, /.
To hover, in de lucht zweven, y,
Hoverirg, het zweven,
H'Ugh, de kru st aan den achter-
fchenkel van cen beest.
To hough, verlammen, v.
ƒ/ «'3i/,jsgthond,.w. hourd,
fpourhond, brak, bloedhond;
g'ey-hound, hazewindhond.
hondstong(een
kruid.)
llounä tree, kornoelje.boom, vt.
Hout, uur, {^ond, m.-yino good
hour, te goeder uur; to the laß
hour, tot het laatfte uur, tot
den laatften ftond; an keur and
a half, anderhalf uur; an hottr
ego, or an hour fince, een uur
geleden ; within a n hour , of
an hour hence, binnen een uur,
over een uur; hour-glafs, uur*
glas, ff. zandlooper, m.
Hours, getijden, n.
Hourly, alle uren, alle oogen-
blikken, ad)^,
Houfe , huis, huisgezin at my
houfe, tot mi,nent; at his houfe *
tot zijnent: a man^s houfe is hls
caßle, ieder is heer in zijn
huis; the houfe of Außria, het
hu s van Oostenrijk ; tke houfe
of lords, het hoogerhuis; the
houfe of commons , het lager-
huis ; to keep a good houfe, eene
goede tafel houden; townhou'^
fe, ftadhuis, raidhuis; ware^
houfe, pakhuis; mettlng houfi ^
vergaderplaats ; country-how
'fe, landhui?; c'ffee'hiufe,y.oU
fijhuis; alf'houje, bierkroeg;
fommcr'houfe , zomerhuis ;
work'houfê, werkhuis; houfe
of office, gemak, fekreet; hou*
fe eaves, Mstk, ,
To houfe,hu svesten . huizen, y. •
houft'keeper, huishouder, w. ;
houje^keeping, huishouding, ƒ.;
houfe-wife, huisvrouw ,7.hou^
feleekt huislook, n ; hnufe-
rent^ huishuur, / ; houßiold-ßujf,
huisraad, m.
lloufing, huizing, f.
How , hoe, ady,; how does he dn T
hoe vaart hj? how'much hrw
many? hoe vet i? hiw mary ii^
mes ? how often ? hoe tl k wijls 7
However, niet te min, adv
Tohowl, hu.Ien (als een wolf.)
Howfoeyer, hoedanig ook, hoe
ook, advr, h-wf ever the cnfe hcy
hocdan g ook de zaak zij; hov»