Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
HO O.
HER.
To Inld, houden, vatten, y,; to hnlö
back, terughouden , onthou
den; to hold ftrth, voordra
gen; to h >ld out, uithouden ,
duren; to h dd on, aanhouden .
volharden.
Holder, houder, m.
Holding, houding,/.; holding-faji,
vasthoudend.
Hide, ho), n, kuil,the arm'hole,
okfel; the touch hole of a gun,
het laadgat van eenen fnaphaan
Hotily^ heiliglijk, adj»
Hoinefs, heiUghe d, f
Hollow, holte, ƒ ; made hollow,
: uitgehold.
To holkw, uithollen, geluid ma-
ken , V.
Htilowing, uitholling, /.
Hm>wnefs, holligheid , holte,/.
Holly tree, hulst f.
Holocaust, brandoffer, ».
Holjier , holfter , piftoolko-
ker, m
Holy, heilig, adj,; to fndke holy,
heil-gen; holy^days „ heilige da-
gen; holy water , wi water.
Holy-writ, heilige fchrift, y.
Homage, hulde, huldiging, on
derdanigheid ,j',todo homage
hulde doen.
Home .huis,»*; at home, tehuis;
hewas at home, bij was teheis
Home, raakt, dat raakt, adj.; a
home thrusty^tii wakkere douw
Homelinefs, lompheid, /.
Homely, lomp,boersch, gemeen,
adj.
Hove, oliefteen, m.
H »ritf^eerlijk, opregt, vroom, adj.
H-nefty, eerlijkheid,/.
H'ey^ honig, m.
Honour, eer, ƒ.
To honour, eeren, v.
Honourablei eerlifk, eerwaardig,
adi.
H-incurable, acbtbaarlijk , adj,
H^nourer, vereerder, w.
ƒƒ .nourirg , eerbiedigin;;, f,
/ƒ oa, kap, kaproen,/., hawk'^s
bood, vjJks kap.
To ^ocfiiv;«*, blinddoeken, blind«
hokken, verbinden, y.
U'of, hoef van een paard, /.
Hv'k, haak, m, ; gotien by hook
or by crook, met regt of onregt
verkregen; ^jft/ff^./^öo/t, visch-
hoek.
To /iöo^, haken ,y»;to hook to gem
ther, toehaken , vasthaken.
H.okedti'fs, kromte,/.
H ioi), hoepel , m.
To hooD, hoepelen , y.
fhioping, bet hoepelen, kuiping,
H'loper, kuiper, m
To hot». huppelen, fpringen, y.
H.ps, hoop, /.
Uypiful, veelbelovend, adj.
HoPffulnefs , hoopvolheid, /.
Höpelefs, hopeloos » adj
H'->pper, hinkelaar, fpringer, hup.
pelaar, m. ; the hopper of a
mill, trechter van eenen molen.
Hopping, binkeling, opfpringing,/.
fiord , hoop , gefpuis.
Horizon ,kim, f, gezigieinder, m^
Horizontal, via^t gelijk mèc dea
gez gteinder, aaj.
Horizontally , vlak, ady^
Horn , hoorn ,m.',to wear horns ,
hoi^rnen draden; hunters-horn ^
jagers hoorn; inkhorn, inkt*
koker; hornwork^ hoornwerk,
n,; french'horn, walthoorn, m.
Hornet, horzel, brommer, m,
Ilorr^y, hoornachtig, adj.
Hor of cope , gedaante der planeten
bij iemands geboorte.
//yrn'W^,fchrik«elijk,vreesfelijk,
gruwelijk, ijsfel jk, adj,
,ijsfel.jkheld, fchrik-
kelijkheid, gruwelijkheid, /.
Horribly, op eene fchromelijke
wijze, ady.
Horrid, tffchuwel jk, adj.
Horror y fchrik, «a. vervaard-
heid,/.
Uorfe, paard, ros, hackney*
horfe, huurpaard; A^r/Jr,
hengst; flallii^n-horfe, fpring.
hengst; flylng'horfe, vliegend
paard;/^p//^, wisfelpaard&