Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ADI,
ADM.
hftrd, adj,
An adamantint tye ^ een onlos^
niakelijke knoop
Toaiapty pasfen, bekwaam ma
ken, voegen, v,
^i/jp//«^, aanpasfing, voeging , /.
To add y bijdoen, bijvoegen, coe-
doen, y.
Addidmate f,
Toaideem^ achten, oord;.'elen, v
/iidtr y adderi m.
Aid>ce. disfel, m.
To addiSi, begeven, o^'ergevcn,
io<. wijden, y. ; to bs adJided to
one ; iemand toegenegen, of
toegedaan ztjn.
AddiSiing , overgeving, bege-
ving , ƒ.
Addiclion, toezegging, ƒ,
Addilion, bijdoening., toegift» op
. telling,/, bijvoegfêl, aanhang ;
fel, n i an adiiti.naUmpr.fi on
»^ares, een« verhoogde belas
ting op waren.
Aidle, ondeugend, onnut, ijl,
dor, fchraal, adj.; an addl$ egg,
een ei londai \\èm , addU-hta
deJ, herfenlooi , mal.
Toaddre/'s, vervoegen, toefchifc
ken, beftelJen , aanfpreken, v.
To addulfgf zoet maken , y,
Adeguatey evenmatig, adj,
To adequate^ vergelijken» even .
of gelijkmaken » y.
Tuaéhere, aanhangen, aankleven,
y ; toadhere tj a party ^
partij aanhangen.
A'lhetency ^ aanhang
▼ing,
Adherenty aanhanger, roed^ftan
der, m.
A-hefton, aanhang, f,
Aiheftve, aanklevend,
Aijacent, aangrcnzvnd,
gend, adj.
To adject y bijvoegen, v.
Adje^v'-y bijvoegelijk woord,w.
A^ieBiye-y y bijvoegelijk, adv.
Adieu f vaarwel, adv,
Tühido*ie aahuy iemand vaarwel
ücggen, zijn affctieid van ie
adj
mand nemen.
Adipous fmeerig, adj^
To adjoin » toevoegen, y.
adjoining, toevoeging,/,
Toadhurn^ uitnellen, opfchor-
tcn, verfchuiven, y.
opfchor-
ting 5 /.
To adjudge^ toewijzen^ beOccli'
ten, vonclsfen, v,
Adjtiücatïon , Adjudging ^ toewij-
zing, vonnisfing, f,
Adjundi ^ bijvocgfel, omftan-
digbeid, /.
AdjurMiony bijvoeging, /,
Toadjurey bezweren, y.
Toadjutey helpen, y,
Toadjufl y pasmaken, vereffenen .
y.; toadjuji hts accounts, zijae
rekeningen vereffenen.
Adjufiing y pasmaking, vtreffi>
ning» /
, hulp , adjudsDt, .
Aijutory, helpende , adv,
A^rninicley hulp-, bijftand, m.
To adminijier y toedienen, ver«
zorgen, bedienen, y^
To cimir.ijier an ojtth^ cenen eed
afvorderen.
AJmi.iijlration. cdTniniJlrir.g, be«
diening, / bewind, n,
A hninijlrator , boedelbezorger ,
bezorger, bewindhebber, m.
Ad^nihijiratO'Piip^ be wjiid,o/ voog-
eene! dijfchap, n,
'Adminiflratrefs , adminiprotrix,
boedelbezorgfter, boedelhond-
! fter , tocdicn^er , bezorg»
fter, f,
Aimirable, wonderlijk, wonder*
; wonderbaarlijk
I admirnby well, wonderlijk wel.
Afmiration , verwondering » /.
Aimiraly admiraal, vlootheef,
zee voogd , m,; the admirah
aankle
omlij
fJJpy het admiraals-fchip,
A'miralfkip, admiraaJfcbap, ir.
Admiral y^ zeevoogdij, zeebe-
wind , admiraliteit, n.
Toaimije, zith viTt!voflderen,taèi
A4