Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
F
ï5«
fïee.
hoenderhok, hoender-rek, n*
Jhnci ,h er van daan, hier uit, adv,;
hence wi itoliowM^T \x x zal vol-
len ; len years hence, over tier.
]irev', from henct h er van daan.
Henctforih, voortaan , adv,
Tu hen regeren, den baas fpe
len V ike is her,-peck d by his
fe zijD w jf heeft de broek aan.
iUp'tree, ege»anner-b, m
hepatical, van de lever, adj
Heptogo*.e^ zevenhoek, m,
H ptarcltif, zevenb >oidge rege
ring, ƒ
Her, haar, pron.
Hernia, krijgsbode eorlogs aan
ze^ger, wapenfch Id-voerder,
beraut, m,
Heruidry, wapenfchlld- kunde, /
IMrb'^krn den;/» t-he^bs ,moes
kruiden.
i/tf bage , weide , groente, /.
He'bal, kruidboek, n,
Herhalifi kruidkenner^ w.
Herb-market, groenmarkt, f.
Herb-por ridge, groente-fnep«
Htrd, kodde, ƒ ; 0 herd of cattle,
eene kudde vee; koe-
herder 5varkenhoe
der, m»
Hirdjman, veehoeder, herder. m
HereM^x ady ;here and tb re,hi*r
en daar; hereabout, hier ora
trent; hereafter hierna; hem
tof ore , voor deze ; hereunto,
tot hiertoe; ^«f^v i/A »hiermede.
Héieditomert, erfenis ƒ.
H4>edUari, erfelijk , adf*
Her Jiarch9 aart-ketter, m
Hetef'y ketterij,/
Her t'cal, ketter ch, adj.
Heretick , kcner, ml.
He> iag', erfdeel,.«, erfeo«,/
Hermaph d'te tweeaao ug
fchcpföl , n
Hermit, klu zenaar, 01.
Her mi'c ge , kluis. k luizenaars
hol. R.
Heihsa, eene breuk, f.
Hero, held, m.
Htfoical, heldhaftig, gdj^
SI O.
heron, reiger, w.
Herring, haring; red'herrinftf
bokking . A
'lerfe, lijkkoets. /
l! fttancy , twijfelachtig, onze-
ker . adf.
To h fttate, in twijfel ftaan, wei*
felen, V,
II faaiion, weifelitig , /
hnervcltte, onregelmatig, aij*
HeterodfX, onregtzinni« , adj
Heterogeneity, ongelijke geaare*
heid /
T hcyf, houwen, hakken, v,; to
h w afunder , vaneen hukken,
kloven, klieven.
lUyfer, hakker, houwer, ns*
Hexagonal, zeshoekig, adj.
llexazon , zeshoek, m.
Htxamtter, zesvoet g veri, n*
U xnpad, zesvoetig dier;
HiccifUgh, de hik, m.
Hide, hnid, / vel; ».
To bide, verbergen, verrchui!en,v.
Hider, verberger, fchuiler , m,
///^^ou^, fchrikkelijk,gruw7aam9
ijsfel jk , adj.
Hideoufnefs, fchrikkelijkheid, /.
Hiding, verberging, fchu ling,/«
Hiding'place, fchuilplaats ,
f'. hie , Z'ch haasten , y.
Hierarchy , kerk beftuur, n*
Hierarchical, kerkbeftuurlijk ,«<ƒ/.
Hieroglyphics, beeldfprakettjkc
teekenen , ««
H'g^ler kramer, m.
//;^A,hoog,verheven,if<//.; on high ,
omhoog, n de hoogte; h ghmftd^
ed, hoogmoedig, verwaand ^
adj,; hi^ hmindednefs h'»ogmoe-
dighe'd, verwaandheid /
jp'.rned, hooghart g , ad). ; high
prUfl. oppe priester m,
/rM/b»,horgverraad, landver-
raad. n ; highway, laodweg,
m.; h!gh\v<.yman , ftruikroover,
m I h'sh flier, hoogvlieger,«.;
hifh flown, hoogmoedig, ver.
waand . adf ; highly, hoogel jk ,
cdj. i h'ghiejs,hoogheid, boog-
le,/.