Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
HAZ.
REA.
Hat,hoed, wj.; hat-hand, hoede-
band , m»
flatter, Äflf-WÄ^«r,hoedemaker, m,
flatch , onderdeur, T. broeifei, n.
Te hatch chickens, kiekens uitkip
pen, v,
Jlatchel, hekel, m.
To hatchet, hev-elen, v.
Jlatch ller, hekelaar, m.
Hatches of a fliip, de luiken van
een fchip,
Hatchet, bijl,
Hatching, uitkipping,/.
Hnte, haat, m.
To hate, haten, v.
Hateful, hatelijk, adj. ady»
Hatefulnefs > hatelijkheid, ƒ.
Hat'-ngs hatend, part.
Hatred, haat nijd, m.
To have hebben, v.
Häven , haven, ƒ.
geblazenheid, verwaandheid
trotschheid, ƒ.
J/aü/rA^y »hoogmoedig, verwaand,
opgeblazen,trotsch,flrff. lijk, adv,
To haul trekken, halen, v.
Haum , ftrooi.
To haunt, verheeren, omgaan, las-
tig vallen, plagen, v,; to Haunt,
as afpirit . wa-en, (als een
geest) wederkeeren.
Hautting, vcrkeerng, ƒ
To havock , roof, m. plundering,
verwoesting, f.; to make ha
vockt verAO-sten, rooven,v.
y/.M/t, valk, m*
To hawk, op d e valkenjagt gaan, v.
To hawk, rogchelen, v.
Hawker, mar5jtf?mer,
A/^^jhooi, ».jio make hay, hooijen.
Hay-harvefl ', h.^y-time ,hy o\-ti}d,
m i hay-CQck., h»)oi-oppert, m,;
hay-loft , hooi-zolder, m.
Hazar '', geval, n, kans, f,
To hazard , wagen, in gevaar ftel-
len V.
Hazardahle, dat te wagen is,
Hazjrdinff, waging . /.
Hazardous, gevaarlijk, & adv.
Haze, diüke mist, m.
To haze, misten, V,
Hazel, ^ze\notenboom, m* .
He, hij, pron,; he-^at, kater^ -
flead, hoofd, «. ihe'hiadsof t'he '
people, de hoofden, of opperften
des volks; the heads of o difcoiiT'
fe, de hoofdpunten eèner ré-
den ; from head to foot, van 't'
hoofd tot de voeten;ro^oö hedd,
vooruit zeilen; over head and '
ears, over hals en kop; to give
a harfe the head, een paard den
losfen joom geven ; ,wildhead ,
loskop, losbol; the [hips head ,.
galjoen; head ake, hoofdpijn;
head^piece, helm, ftormhoed;-
head-Jails, fok- en boegfpriets
zeilen.
fleadv, hoofdig, koppig , adj. lijk ,
ady.
Ueadinefs, hoofdigheid. ƒ.
Headlong , plotfeling, adv,; he feil.
down headlong, hij viel plotfe«
ling neer.
Headflrong , koppig. adj\
Uecdfhip, opperhoofdigheid,
T» heal, heelen, genezen, y*
Healer,. heelmeester , m.
Healing, genezng, /.
H alih, gezondheid, ƒ. heil, n*
Heal.hful, gezond, adf.
H:althfulnefs. gezomiheid , ƒ.
Halthy,gezond, welvarend, wel
te pa^, adv.
Heap, iioop',ftapel, m menigte ^
f,; hy heaps-, bij hoopen.
To'heap up, ophooper\, y.
fieaper, ophoopet, m.
Heaping , óphooping, f,
To heat, hooren , toehooren , y»
//fflr^r, hoorder, m.
Hearing , hooring , f gehoor, n,
To hearken, toeluisteren, toehoo-
ren , y.; hearkye, hoor hier.
Hearkening, toeluistering, f,
Hearfay , hooren zeggen, n, ; ht
has it by hearfay, hij heeft het
van hoorcp zeggen.
Heart, hart, n,^ be ofagoodheart,
wees goedsmoeds; it makes my
heuft üke, bet doorgrieft mij