Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
har.
Hangings, behan.feï» n,
^lank, nei^in^ , f,;u Itank
has.
I5S
ceo Iroppe bazen; to fiart s
hßre t.eeneo bus opjagen; nare-
lip, tiazemond , m.
0/ tnt'U'i^ eene ftreng gaarn; ! Haüot, hoer, f.
Him ata hank, ikbeDhera /yam, fchade,/. Jeed ,nadeel
hay
in mijr.e mai^t.
Toh it kei, asmhanker aftetyxitxs
iec» hüukeren , (Ireveo, v.
Hankering, hunkering, /.
Hap , luk ,geval,toeval
kap , geluk, goed gelu»<; lil hap ,
ongeluk ;byhap, bijgeval; f/i^
hap h 'Zafd, 'i is luk raaic,
To hap , happen , gebeuren, voor-
vallen, uitvallen, gelukken, y.
Happy gelukkig, adj
Happtly, gelukKigUik, adv.
H'j^ir'Js, gelukzaligheid, ƒ. ge-
gelukkige (laat, m.
Harangue, openbare redevoe-
ring, f.
To harangue y eene redevoerrog
of aan(praak doen, y
Harangues, redenaar , m.
To harafsy vermoeijen, afmat-
ten . ontrusten« y.
Harbinger y beftelineescer, buis
befte lier , voorlooper, w.
Harbour . haven , /►
T» hnrbOury herborgen, v.
Hirb'*urer , herberger , m.
Harbou'i ^,herbei^ing, huisvcs*
ƒ
Hard y hard , zwaar , moeijelijk ,
deun, karig, taai, ndf lijki
adv. \hjfd»hiurtcd yonhttmïk^t
t^, wreed.
To harden, verharden , y.
Huramfng, verharding,/.
H-Jrdim nt, moed, m stoutmoe
digheid , f
Haraili,^ »utelijk, vrijpostig,ady
Hardincjs , vr jposti^heid, Üout
heid f. ^
Hirdntfs, hardheid , /
Hardpttp, m »tljeli kheld, ^nnce
K ak, n.; inured to hardfitip,
aan ongemak gew.nd.
Hardy, ft .ut, onverfaagd , vrij-
postig , adj
Hare, haas ym.;a braceofhares,
To harm, befchadigen, beieedigen,
benadeelen, y
Hirmfut, bcfchadigend, fchado»
lijü, adj
Harmlefs, onnozel, adj,
Harmlejsnefs, onnozelheid,/
Hdrmony, zamenftemming, een«
flcmmigheid. overeenftemming ,
eendragcigiieid, /•
//armanton/seenftemmig, eenirig*
tig , adj-.
Hamefs, barnas, borst-WJ.)en,
; ahay nefs for ahorf- , paar*
detuig, gareel, /i.
//öf/rtf/jOTöAtfr, gareelmaker ,
Harp, harp, ƒ.
To harp. op de harp fpelen,V«
Hirpety harp(;>ekr, f».
liarping irnn , harpoen , m,
ilirpy, harpij, helleveeg,/.
hark , /.
To harrJ^. ^'fgen,
To huk , luistertn, y,
To harrayy plagen, phinderen,
y*
Harß. fchor, ruw, wrang, adj*
Ilarßly, fchorachrig, adj.
Harfhnefsy fchorheid, /.
Haiflets* varkens afvtl,«»,
lUrtshoruy harsthöom> n.
Harveßy oogst, m
llirveß-time, oogsttijd,
Hafehnut, hazelnoot,/.
H fel^tre^, hazelaar, 'm.
Hipr, gekant vleesch, »•
H fp, kram, / baak, m.
lo hafp , toehaken. y.
U fiey haast, fpoed, m*\ to
make hafle, zich baasten i make
hafle, haast u.
To hafie, hajlen, haasten , fpoe-
den, y,
Haßy ♦ haaMig. fch'elijk , onbe-
dacht, adj, lijk, adv,
Ihftinefi . haasti^he d, fcMebjk-
heid, onbedachtzaamheid, /•
G 6