Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
HAM.
HAN.
ïlaknev, hurinj», ƒ. ; hack try
hrf'- huurpaard; hackncy
c(>ac ' bil, '■i-...'t.s
Tijfi / f if . fc • ' ' I)
li if jMchi van e.n uks, ƒ Iian t
vatfol, n
//^ , tnoverbcks, kol. f.
To h g , plagen . pijnig n . v.
n<ig^es . lev^rbeuling C.
Toh gglf, hn hbekn ; nfknibb--

n, afdingen.
'a jknihbeUar ,afilinger, w.
Il'iggttng t afknib'>eling, afuin
ging /.
Biil hagel m.^haU-jhower hagel
bu ; h'iil ßnne h^gelftoen.
hainons gruwelijk , ijsfelijk , af-
fchuwelijk, fchrikkelijk, ver
foeijeli)i< , adi. & adv.
IJahouft efs, ijsfelijkheid, affchn-
welijkheid, f
ihir ^ haar; A'. h ir flood cn er,d,
zijne haren rezen ce bergen;
haired, gehaard
iFaly harig, ruig, flrf/
Hilhard, hellebaard, /.
to haU flepen. trekken. flenren,
y. ; / haU a ßip at jea , een
fchip preijen.
itaif, half. n.
Haling, fleping , trekking, f.
Hal tuous dampig, vochtig, adj.
Hall, zaal, f.
To ka low^ wijden, heil'een, y.
Ha lowins , heiliging. wijding , ƒ.
Hairer , boesfeerlijn , fi
Halter, trek touw, n»
Toh'tlt,tomake a hilt, ftil hou
den, ft 1 ftaan,ook. mank gaan,v«
Halter-cr'pple, krewpe'e m,. hat-
ter . fur th e e\ ftr<»p, w ',kalter,
for a horfe, halfter , m.
//ij/f'«^, h nk'fig. ftiiboudin^, ƒ.
To hah^,halveren, y. j by h'.lyes .
ten ha've.
r,
ham . Westfaalfcbe ham."
Hamlet, gchu«ht, n.
To k'3mmer, hameren , klO.^pen ,
ln>lrijven, inflasn, y.
HiiOMifiing, klopping, f
Ham, kniefchiif, tVefiphaliu
yjnmwock^ hangmat, /.
Hamper ^ fluitmand , ƒ,
T- hiv.per ^ belemmeren, y,
T h 'n. jh i g, hockle, knie buigen,
affn jdeu , verlammen , y.
// ch heup, f. bilftuk w.
// hand, f.^ tot'ikein haid, bij
de hir.d vatten, onder handen
nemen ; it li :s w youf ha'd to
ra\e him , het ftaat in u teder
mngt hem te beh uden; on th4
one hand, aan den een n kant?
OK all hands, van alle kanten,
overal na bij; toget
th^ upper handy rte overhand
verkrijgen; beforehand, voor-
u t; to write a fho-'t hand, bij
verkorting fchrijven; hand-haf-
kei, hengfelmandje ; hand-gun^^
handbus, p ftool ; handbell^
rafelfchel; hand'maid, dienst*
maagd.
Hindin^fs, handigheid, /.
Hindkejchiefi neusdoek, zak*
doek, hal doek . m,
///ar.«///?,handvatfel.hengfel oor,«,
fteel, w.; the hardie of apo:^
het oor van eenen pot 5 the han-
dle ff a fwrd het gevest van
een* degen; the handle of a
fpoon, de fte^ l van een* lepel.
To hmdle , handelen , verhande-
len , behandelen, y.
Handlings behandeling,/.
Handftl, handuift, /.
T' hindfel,w\iX op hand geven, y.
Hahdjome fraai, aardig, bevallig»
adf. lijk ady.
landfomcnef ^ aardigheid, def-
tigheid,/
Handy, handig, behendig, adj,
Hardyc^oft. hundy Mork , hand-
werk, ambacht, n.
Handycfaftforan, .imbachtsman,m»
Tn ham:, hangen ophangen, op-
kDoopen,t.; f v hang a c mbar ,
eene kamer behangen t hmg
a thief, eenen dief ophanden.
Hanger, houwern.; oot^han'
gers, pofhengfel.
Hanger on, fchuimlooier,