Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
GUL.
Grnmhlini, geknor, gemor, ge-
p.'utcel, «O grumbling fellow,
knorrige vent f knorrepot,
pruttelaar.
To grunty knorren, v. (als een
varken.)
Grunting, geknor,
Guarant^.Cy borg, m.
Guard, wacht, lijfwacht; fo U
upon the guard, op fchildwachi
ftaan; toreleaye the guard, de
wacht adosfen; tofland upon hij
guard, op zijne hoede zijn.
Guardhou/e, wachthuis, n.
To guard, behoeden, bewaken,
befchutten, v.
Guardi.in , voogd »opziener, be
waker, m,
Guardiarfhip , voogdijfchap , op
zigt. n.
Guitgeon, grondel, m»
Guefs, gijfing ƒ.
Tü guefs, gisfen, raden, y.
Gusij'sr , gisfer, w. . •
Guejjing, gisflng , ƒ.
Guefl , gait, m,
To g'tgnle, borrelen, als het
water, y,
Guidance, befturing , ƒ.
Guide, leidsman , m,
To guide, leiden, y.
Gu'der, le:der, m.
Guiding , leiding , ƒ.
Guile . bedrog , n. valsqhheld, ƒ
G'iileful, bedriegelijk , adj.
Guiler, listige bedrieger, m.
Guilt, fchuld, misdaad, /.
Guilty, fchuld g, adi.
Guiitinefs, fchuldigheid, ƒ.
Guinea, guioie, f.
Gidfe, toeftel, m fatfoen, n.
Guitar, cyter, y.
Gulf, afgrond, m. zeekolk, f. in
ham, a fwaJlow'
eene Ümdkoik.l
Oiillt meeuw, f,
To gull, bedriegen, y.
Gulht, keeldaim, m.
Gulling, hedriesing, /,
Gulp, gulp, zwelg, w.
To.gulp, in^wcigen, y.
HÄC. 153
OwOT, gom) ƒ.
Vo gum, gommen , y.
Gum , tandvleesch, n,
jumitous, gomachtig, adj.
hinimy , gomachtig , adj,
iun, roer, musket, n.; crea'
guns , grof gefchut;ro iifcUvge
a gun, cen ftuk affcli.etén;
gunhole , gefchurpoi;^rt; i
powder, buskruid.
G'unner , kanonnier, w.
To gufh out, uitftfoorti3n , uit»
vloe j'en, uitgulp^n , y.
Guß, fmaak, Tn. ' .......
Gußable, fmakeJijH, adj.
Gut, darm, m.
Gutter, geut, groef, greppel, ;
agutter of 'eciae loadea
goor.
To gutter, aHoo^eti, y.
Tó guzzle, züTpèii, buizan, vi
Gypfy, gelukzegfter, /.
Gyvis , boeijcn, kluisicrs, f,
H A."^
ZJabcrdapieT; hoedekramer, I^a-
*berda^fer; kiberdajhe/ df
fmall Wares , kramer.
Habcrdine. labberdaan, m.
tiabiiimeni kkeding, f, gewaad,
ft. i kabiliments .war-jkiijgs-
toerusting. 'i
llibit, kleed» gewaa'd, aanwert-
fel, n. dr.gt, hebbeiijkhtii-^
gewoonxc., gefteldtenis , f.
IJabitahle, bewo<^nbaar, ^«Z/*
HuhHablenefs, bewoonbaatheid^jf.
Jlabitatio», woning, /.
Hibited, gekleed, adj.
Habitual • inwonende, gewoon-
lijk, adf.the habltt^l gra^e,
' de inwonende «enac^. . . i:\
Tv habituüte, zic^iüvi hisgewen-
nen, y.
/labitt/de y gewQonpe,, f^ '
IJab-riak, li*k.jaate,
To hack , hakke»; houjven i y.
, een. flechc i>aara , n. >
,llac^ing, ha'<kiog f,
\Tn hickU, vlas hekelen, y.
G 5