Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
gr a.
Gfiï^tf/tf/, dankbaar, erkentelijk ,
adj,
Gratefulnefs, dankbaarheid, aan*
genaaM!heid, f.
Grater , rasp, ƒ.
Gratification, begunftiging, Ter
goeding, begiftig ng, f,
To gratify, begunftigen, y.
Grat ifying, begunftiging , f.
Gratingly 9 norfchelijk , ady.
Gratis, uit gunst, om niet , ady.
Gratitude, dankbaarheid, f,
GratuitüuSfVVjw Uig,adi. lijk ,adv.
Gratuity , vrijwillige gift, f,
Togratutate^eluk wenfcheo, ver-
welkommen , y.
Gratulatiott, gelukwenfching , f,
Gratulatory, gelukwenfchend, adf.
Graye, deftig, ftemmig, fiatig,
gri.
IS*
Grazier, vetweider, m*
Grazing, weiding, f,
Greaff., vet, fmeer,
To greafebefmeren, y.
Greafy, fmerig, adr,
Greafinejs, fraerigheid , f,
Greafing, befmenng , /.
Gr eat, poot, aaj. a great while
aqo, eene lange poos geleden ;
a great way , een groote weg;
a great deal, eene groot©
menigte, leer veelj in a great
meafure, in eene groote mate;
great with childy zwanger;
great grandfather^ over-grooi-
vader, m.
Greathearted 9 trotscb, boogb9-
tig, adj.
Greatly, grootebjki, ady.
ernsthaft g, adi. ; a grayelook,\Greatnefs , grootheid , ƒ
een ftemmig wezen; a graye[Greayes, tchtQTïdMkkWyn.plur.
eountettance, een deftig ge Grecian, Griek, m.
laat.
Grave, graf, n,; grave-dig eer ,
grafmaker, m. ; grave-flone ,
graffteeen , zark , n.
To/rfflv^,becldhouwen,graveren,
plaatfnijden ,y.;togtayeafeal,
een linnet fnijden.
Cravel, fleengruis, graveel, n»
7o gravel a walk, eene laan met
ke felgruis beftrooijen, y.
CrayWy,zanderig,üeengruizig,d^',
Orayelyy deftiglijk, adj.
Graver, beeldhouwer, beeldfnij
der, plaatfn'jder, m.
Graving, gravering, f,
To gravitate, wegen , y.
Gravity, deft gheid, ftemmig
heid, ernsthaftigheid, ilatig
heid,/.
Gravy, vleeschnat, n,; meat all 0}
gravy, fappig vleesch.
Gray, graauw, grjs, adj,; gray
hair, gr jshaar ; to grow gray,
grijs worden; apple-gray, ap-
pelgraauw.
Graybeard, grijsaard, f.
Grayifh, graauwachtig, ad],
Graynefsy graauwheiit, /,
To graze, weiden , y.
Greece, Griekenland. ».
Greedf, gretig, happig, gulzig,
aif\ lijk , ad'K; greedy of prat fe,
begeer.g naar lof; greedy of
money geldg er g.
Greedinefs, gretigheid^ f,
Greek, Gr<ekscb ,
Greek , Gr ek , m, Griekfcbe, /.
Green, groen, n.
Green, groente,/. bowling-gr een,
groene klootbaan ; green fick-
nefs, geepscbbeid, bleekheid
der vrijsters, f,
groenacht'g, adj,
Greennefs,%TotTibe d.oorüpheid,/.
Greensward, graszode, ƒ.
To greet, groeten, y.
Greeting y groeiin^, /.
Gr ice, wild varkje, n.
Gridiron y rooster, m.
Grief, droefheid, fmart, /han-
zeer, n.i to gine away wilh
grief, van hartzeer kwijnen.
Grievance, grieyiag, bezwaar*
nis fmarting,/.
To grieve, bedroeven, ftnarten, y.
Grteyingly, bedroefdelijk, ad.
Grwowx,moeijelijk, listig,gru-
welijk, adj*
G4