Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOI.
G/ow-worffl, grni'Worm , tn*
G «ff,lijm, ff.;/O^/titf, lijmen,V.
G/tf fff »lijmer, w.; sluing, lijming,/.
Gluty menigte, ƒ.
yo j-Zwf,zwelgen, verkroppen, v.
Glutinousy lijmachtig, adj,
Gluttedy zat, v.rkropt, adj,
vraat,gulzigaard, zwel*
ger, w.
Gluttony, gulzigheid , ƒ.
To ^«^yZt,knarfen,knarfetanden, v.
Gnafhing of teeth, knar üng der
landen, f,
Gnat, mug, f,
To gnaw , knagen, knabbelen , y
Gnawer 9 knager, knabbelaar,
Gnomonkks, de «onnewijzers-
kunst, ƒ.
To go, gaan, v ; to go afoot, te voet
gaan; to go on horJeback,XQ paard
rijden ; to go by water, wen ;
to go about, omgaan, uit den
"weggaan; to go ajlray, AoXen,
dwalen; togoaway, weggaan,
' vertrekken; to go back, terug
gaan , aarzelen; to go beyond^
voorbij ftreven ; to go on,
voortgaan; to go through, door
treden , doorgaan; to go in ,
ingaan ; to go o§, afgaan; to go
vith cA/7^, zwanger zijo ; to go
a joarney, eene reis doen.
To goad, aanprikkelen, aanzet
ten , aandrijven, v.
Goat. bok, m. ge t, ƒ.
Gpatsthorn, boksdoorn, m,
Goatilb y boksaehtig, geil, adj.
Togobble, opflokken, vreten ,'v.
Gobbiery gulzigaard, vraat, m,
Gcblet y beker, kroes. m.
Goi,God, ni.; Codforbid! God
verhoede l
Godnead, Godheid, ƒ.
Goddij'sy Godin , f.
Godlefs, goddeloos,ongodvruch-
tig , adj,
Goddinefs.^ godzaligheid, /.
GodlVy. gpdzajig, godwchtig.,
adj» 1 jk , ady.
Goer, wandelaar, m.
Go//ï^,gang, tred,1 am going,
gos.
149
ik ga heenen.
GoW,goud, n,; beaten'gold
flagen goud, /^sff^^/e-^oW, Jtla-
tergoud, lovertjes; or«,
goud-erts; gold foil, or Isjf
gold,geflBgen goud; gold'-wi^e,
gouddraad.
Goldbeater , goudllager , /n.
Goldfinch y goudvnk. m,
fjoldfmithy goudfm d, w.
Goldweighty goud-gewigt, n*
Gondola, gondel, m.
Gonorrhea , zaadvloed , m*
Good y goed. vroom, dengdzain ,
adj,; 1 will make it good, ik z-ïl
't vergoeden ; to mike good a
lofs, een veriies verdoelen;
much good may it do y >n, wel
bekome het in good time.,
ter goeder tijd ; in g-joJ faitu,
ter goeder trouw.
Good will^ goedwillighdd, f.
Goods, goederen ; immoyeable
goods, vayte goederen.
Goodly, fraai, aardig, fchoon ,
bevallig , adi.
Goodlinefs, fchoonheid ,fraaihei-l.
bevalligheid, f. " '
Goodnefs, goedheid , deugdzaam-
heid,/.
Goofe ygnm, f.; a taylor'^s g'iof',
een fnijders persijzer; goofe*
giblets, ganzen afval.
Goofe-cap, gek, zotskap, m,
Goofeberry, kruisbezie,/.
Goftf, geer, (vaneen hembl);
gore blood, geronnen bloed.
To gore, fte ken, doorboren, do or-
ftooten, V.
G'ir§e, keel, /, krop ,
To aorge, z ch overladen, gulzig
eten , verkroppen , v.
Go tgeous, prachtig, kostelijk yiij.
lijk, adv,
GjrgeoHfnefs y prachtigheid, f.
Gorgety kroplap, borstlap, m,
Gormand t gulzigaard.
To gormandizj , gulzig eren ,, r.
Girmandizer , brasfèr, vraat,
Gofiingy gansje, n,
G'jjpel, geloofsbegrip, evan-
G 3