Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r-
m
\
\
I

GLE;
gevec ; to give notice, waar-
ichouwen ; togiye thanks, be-
danken; to give leave, verloï
geven, veroorloven; to give
away, weggeven ; to give way ,
wijken, plaats maken; to give
out, uitgeven ; to give over,
overgeven, opgeven, braken,
y.
Giver, gever, verleener, w.
Gizzard, vogel.krop, w.
Glabrity, gladheid , ƒ.
Glacis , fchuinte , /. de buitenlle
wai van eene vesting.
Glad, blijde , verheugd , vrolijk ,
adf,: lamglaa of it, ik ben er
blijde ovaglad tidingsy blijde
boodfchappen.
Glade, bosch-open'ng , ƒ.
Gladiator, prijsvechter, w.
Gladly, blijdelijk, adv
Glaancfs, blijdfchap, ĥ
Glaire , eiwit, n*
Glance, aanblik, lonk, glimp, m.
To glancc^ toelonken, y.
Glcncins^ly, glanzend.
Gland, "iA et, f,
GlindeifS , droes,
Glandule , kleine klier, f»
Glanr.ulous , klierachtig, vol klie-
rcn^ adf.
Glare, fthittcrend licht, n.
To'^lare, verblinden , fchemer-
oogen, y.
Glaring, gefchiCter , n,
Glafs, ghs, n.; honrglcfs, zandloo
per,lookingQlafs, fpiegel, tn.
GlaCs'/hop , glaswir<kel, m,
GlafS'bkwcr y glasblazer, m,
Glafs'-furnace, é^flsover/, m,
'glazen ven iter, r.
G/rti.ry, giasechtig, doorfchijnend,
• adjm
Gldve , flcfïzwaard , «.
To glace, verglazen , y.; to glsce
a roow,cene kamer bevenfte-
rcn ; to glace a pot, eenen pot
verglazen.
G/rtxier, glazemaker, w.
Glaring, bevenftering , /.
OUami, iicbtftraal, m.
glo.
To glean, oplezen, rapen , v. ; to
gleat* grapes, druiven lezen^
Gleaner, raper, m.
Gleanings, iialeziog, naoogst.
To glide, glijden, vlieten, y.
To glimmer, flikkeren, aanblik-
ken , fchemeren , y.
Glimmering, flikkering, fcheme-
ring > ƒ. ; glimmerii.g light, fche-
merl cht.
Glimpfe, blik, m. flikkering, fche-
mering../'., to have but a glimpfe
of a thing , maar eene fcherae*
r rg van iets he'bben.
GHfler, klifteer , ƒ.
To glifter, blinken, y.
Gliftering, blinking, f.
Glifleringly, giinfleracht glijk, adv»
To glitter, fchitteren, y.
Glittering, fchittering, f, gefchit-
ter, geflikker, ».
Globe, kloot, m*
Gloominefs , donkerachtigheld , ƒ.
Gloomy, donkerachtig, adj.
Gloomy weather, betrokken, duis-
ter weder.
Glorification, verheerlijking, /.
To glorify , loven, y.
Glorifying, verheerlijking,
Glorious, heeilljk, roemruchtig,
roemrijk , adj, ; vain-glorious ,
roemruchtig, verwaand.
op eene heerlijke wij-
- ze , adv, ^ -
Glory, heerlijkheid, glorie, f,
roem , m, ; yain'glory, ijdele
eer, ijdele roem.
To glory, roemen, v.
Glojs sglans, luistery gl mp, m.i
that flik has a fine glofs, die Zij •
tde heeft een* fchoonenglans , of
luister ; to jet a glojs upon a
thing, iets opluisteren. .
To glofs, eenen tekst uitleggen,
glanzen, y.
Glosfy, glanzïg . adj.
Glove, hanUfchoen,want, f,\a pair
of gloves, eegpaar handfchoe-
nen.
Glover -, h an dfch oenmaker , m.
To glow f glimmen, glocijen, r;
m