Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
GIB.
giv.
i4r

Geography, aardrijksbefcbrij-
ving,
Geomancyi (lipwaarzcggerij, ƒ
Geometer^ landmeter, meetkun
dige, w.
Geometry , landmeetkunde , ĥ
C^rwfl« .hoogduitfcher, m itou
fin-german , voile neef, m»
To germinate y uitfpruiten, y.
Germination 9 uitfpruiting, fl
Gefls, gebaarden, verrigtingen , /
To gefiiculatemaken.
V.
To get, krijgen » bekomen, ver
werven, geraken, v.; to get ajlo-
mach, trek tot eten krijgen;
to get on horfeback , te paard
ftijgea; to get clear, los ra
ken, z clt ontHaan; to get up, op*
ilaan; to get up flairs , de trap
pen opkomen; to get down
neerkomen; to get outy uit-
raken; to get the better of it,
de overhand krljgea; to get a
name, een' beroemden naam
verwerven; ioge{ children,kin
deren krijgen; to get moneys
geld bekomen , geld winnen ;
J fhall not get one farthing by it,
ik zat er niet éénen duit bij win-
nen ; to get abroad, ruchtbaar
worden; he got of from his
horfe, hij (leeg van zijn paard;
get thee hence 9 m?izk u van bier;
get you gone, maak u weg.
Óetter, kri;ger, verkrijger, w.
Getting, krijging, verkrijging
verwerving, /.
Gewgaw i poppegoed, pruU
len , fnorren, vodderijen , /.
Ghaflly, akelig, naar, afgrljsfelijk.
Ghofl, geest, m.;theHolyGhofl
de Heilige Geest.
G hofllinefs , geestel jkheid. ƒ.
Ghoflly , geestelijk , adj.
Giant, reus , m. reuzin, ƒ.
Giantlike , reuzelijk , ady.
Giantly, reusachtig, adj.
Gibberifl ,hTabbeh^9l. fi kramer-
latijn, fl. gaauwdieve taal, /.
Gibbet, mik, halve gnlg, f
Gibe 9 boerterij, fpotternij, f.
To gibe , boerten,gekfcberen , y.
Giber, fpotvogel, m.
Gibingly , fpotswijze.
Giblets y 2dwt\ van een'gins.
Giddy, duizelig, du zeiachtig,
zwijmeiachtig, adv,
Gidd.'headed,\\\\iOof&% , betfen
loos, wervelziek, adj,
Giddinefs, duizeligheid,/.
Gift, gaaf. gift, begaafdheid, /
gefchenk , n.; new-years gift,
nleuwejatrsgift; to beflowgifs,
gaven liitdeelen. gefchenk^n
geven
Gig , tol, m. kraan, /.
G'ganiic,' reusachtig , adj.
To giggle, ginnegappen , giane-
ken. y.
To gild, vergulden, y.
Gi'der , vergulder, m.
Gilding, vergulding , f.
Gills, kieuwen, wammen ,viscb-
kaken, /.; gills of a turkey ,
lellen van eenen kalkoen*
Gtllyfl^wer, anjelier, m.
Gilt, v-'r.iuld.
Gimlet, fret, handboor, /,
Gin , ftrik, valftrik , jenever, oi.
Ginger, gember, m.
Gingerbread, zoetekoek, f.
Gingerly, zachtjes, adv,
Gipfy, heldin, landloopfler, waar
zegfter. f.
Gird, boerterij, f.
To gird, gorden, omgorden, y.
Girhng, omgording, /.
Girdle, gordel, m.
Girl, meisje, n,
Girlifi , meisjesachtig. aej.
Girth, riem, gordelriem, m,
To girth , gorden, y.
geven, verleenen, v.; tv
give eycry one hts due, ieder hsc
zijne geven; to give ground,
aarzelen, deinzen, voet ge-
ven; to give ear, toeluisteren,
een o or leenen; to give joy, gs •
luk wenfchen; fo give quarter ,
't leven fckeoken, kwartier
C 2