Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page14Ö
g&m.
Tcgarrifon, tneikriigsvolk beleg
gen, V.
Garrulity, geklap,
Garter,kovfeiiAndjW ;a knight of
the garter, een ricder van den
koureband.
Cwcfllydiepc fnede, eene wond, ƒ
to gajh , openen, y.
G^/p, fnak, ihik, aderabaling;
f; to give the laß gafp, den laat
ften ■ fnik geven; to gaff for
breath , caar zijn* adem hijgen
Gaie, poort, deur,
Vate-kteper, deurwachter, w.
Gaiker, pJooi, vou w f.; a caip»
gather, een kalfs afVal.
Tu gather, vergaderen . verzame
len, plukken, oplezen, inzame
len , V,; toga:he? ßowers , bloe
men plukken; to gather up, bij
één vergaderen, opzaroelen-
Gatherer ,vergtdeTÓ€r, verzame
laar, plukker, oplezer, inzame
laar m.
Gathrririg, verzameling, plukking,
oplezing, inzameling , f
Oauäy^ pracht.g, zwierig,
lijk, ady.
prachtiühe d, zwierig-
heid, ƒ
Gauze, gaas, gaasdoek , n.
Gay9 zwierig, vroljk, adj.
fiayêty 9 gainefs, zwierigheid,
dartelheid , vrolijkheid, f,
Togaze, kijken loeren, lonken,
V.
Cazetf kijker, loerder, m.
Gazette, posttijding, courant, ƒ.
Gazetteer, krantenschrijver.
6Vf»optooifel,ftof, iti'g . «.fnor
ren,/.; to Be in his geert, gereed
ftaan, vaardig zijn; a horfc*s
geerst een paardentuig.
Gelable, bevriesbaar, adj,
To gtl-i, lubben, fnijden , y,
1 leider9 lubber, m,
Geli'mg, lubbing, ƒ.
Gelding . ruin, m.
Gelid ^ ijskoud |
Gelly .hl, Cylci, f
OeWf geftcente« kleinood, ju-
geo.
weel, fl.
Gsnder, gedacht, n.
To gender , voorttelea, y.
Genealogifl, geflacht- befchrij*
ver, OT.
GeneahgVi geflachtrckening; ƒ.
geflachtftam, m.
GeneraliAlgemeen,adj. ;in ge/ie^
ral, in het algemeen.
General, veldoverfte,
Generality, algemeenheid, f»
(^neralisfimo, opperveldheer, w.
Generally, in het gemeen, adv,
To generate, telen, voorttelen, y.
Generation , voortteling . f. ge»
dzcbitn,', from generation to ge-
nerationf van geflacht tot ge»
flacht.
Generative, voorttelend, adj,
Generofity, edelmoedigheid,groot-
moedigheid, mildheid, f.
Generous, edelmoedig, grootmoe-
dig . mild , adj, lijk , adv,
Generoufnefs, edelmoedigheid,
grootmoedigheid, f,
,genet, fpaansch paardje,/.
Genial, genoegelijk, vrolijk, ad}.;
the genial bed, het bruidsbed*
Genitals, teelleden, n*
Genius, aard inborst, geest, m.
Genteel, aardig, net, hupsch, gees-
tig , adj, 1 jk , ady,
Genteelnefs, aardigheid,/.
Gentian, gentiaan, n.
Gentiles, heidenet!, fff• ■
GentUijm, he-dendom,
Gentility, edelmanfchap, n,'
Gentle, zacht, behendig , zacht-
zinnig, adj. lijk, ady.
Gentleman, edelman, jonker, m,
Gentlenefs, zachtheid, zachtzin-
nigheid , behendigheid, f.
Gentlewoman, jufvrouw,/.
Gently, z achtelijk, aay,
kleine adel, m. \ thenohU
lity and gentry, de groote en
kleine adel.
Genuine, echt, opregt. onvcr-
valscht, natuurlijk, adv.
Genuinenefs, opregtheid, f,
Gcogropher, aardiijksbefchrijver,