Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FRO.
FUL.
143
tjk, vt^rvanrlijk, adj, & adv, IFrownhffly, bars, norsch, adv*
Ffiffhlfulnefs , vcrvaarlijklieia,y.l/'V«r7/^^otfx , vruchtdragend ,adj,
frigid , koud, koel, adj, Fugal, zuinig, fpaarzaam , adj.
Ffinse, franje; /: jrugalmunager
To fringe, met franjes verGersn, v
Ftifk , vroliik, adj,
To friß , huppelen» fpnngcn, y.
Ftith , zee-engte, /.
Fritter ydrmf, m, wafel,/.
F ivolous, beuzelachtg, adj*
Ty/f/z/^. krullen, y.; fTizU the
hair, het haar krullen. ^
Frizler, kruller, m,
F'ixzting-iion, krulijz-^r,
fVo,ais/o heeneii ivee ,
adj.
Frock , jurk , /, overrok, m
Frog, kik-vorsch , m.
/'/■o/zV/fc,grap, lui;n, vrolijkheid,/,
Froliek, vrolijk, anj.
FrolicKjome, vroUjk , a(^j.
From, van. from the hegin-
ning, van het begin; from above,
van boven; from hence, bier
van daan.
Fi ont, voorfte , adj, x the front of
an army, de voorfte gelederen
van een heer.
grenzen , landpalen,/
Fiontifr-towr,, grensftaJ , .fron-
tierplaats, /.
Frontifpiece, voorgevel, m.
Frofl, vorst, felle koude , f,
Ftoßy, vriezend weer, adj.
Froth , fchuim » «.
To froth, fchuimen, y.
Frothy , fchnimachtig, adj,
Frothinefs , fchuim:icht phcid , f.
Frothing, fchuim ng,/.
Frn-ivard, korzdig, kribbig,
ftuur^ch, lijk, adv.
Frow^rdnefs , korzeligheid , krib-
bigheid , f,
F own , fr >nfel, rimpel, m*
Fl own, ftrafgelaat, barsch gezigt,
fr, ^raraftoricheia, /.
Tofrovn, ftuurs zien, y.
Fro'wrAfEt. fronl'eline, barschheid,
corschheid,/frowningcottn-
ienance, een ftuursch gczigr'
^n baricögelaat,norsch wezen'
zuiniger, m.
Frugality , zuinigheid, /• t
Fruit, vrucht, f, fruit, ooft,
voordeel, genot, n.
Fruit'bcaring , vruc'itdragende ,
adv.
Fruiterer, friiitverkooper, m,\
F Httful, vruchtbaar, adj, li:k, adv.
Fruitfulnefs. vruchbaarheid, /.
FrtAtion, genreting, /. genot,
F'uitlefs, vruc'ïteloos , adj.
F ump , boerterii, fpotternij, /.
To frump, boert en, fpotten , y,
Tn frujlrate, vcrijxlelen, v,
Fruftrating, fruflration, mislei-
ding , verijdeling , /.
Fry, of fifh , ook eei
jong vischje.
To fry, fruiten, v.
Frying^ brading, fruiting , f.
Fryivg'pan, koekepan,/.
Fueated, geblankct, adj,
To fuddle, befchenken, dronken
maken, v,
Fuddltr, dronk-iard, zuiper, m.
Fudilingt dronkenfchap , f.
Fuddling fellow, dronken bloed.
Fuel, brandftof, f
Fugitive, adj.
Fugitive, vlugteling, m,
Full^ vol, ad',
Fnllgrown, volwasfen, ad},
To fulfil^ vcrviiilcn, volbrengen ,
volvoeren, y.
Fulfiiler, vervuiler, volbrenger,«.
Fti filling, vervulling, /.
Ful'er, lakenvuller, m.
F'ilUrs-earth, vulaarde, f,
Fnlly, ten volle, volkomenlijk,
adv„
To fulminate, donderen, buide*
ren, y.
Fulmination, uffbuldering, f,
Fuln'.fs, volheid, zatheid,/, over-
vloed, m.
Falf ime^ walcheMjk , tfrf/.
Fufomenifs^ walchelijkheid,/i