Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
FOR.
FOR.
Forffirger, wijsvinger, m.^
Foregoir.g, voorgaande, adjt
Forehead f voorhoofd,
, uiilandsch, uitheemsch,
buiienlandsch, vreemd, adj.
Foreigner , vreemdeling, iiitlan
der, uitheemfche, m.
Fortïnowledge, voorwetenfchap,
voorkennis, ƒ.
Foreland, xiiihoek, m.
Foreman, meesterkecht, m.
Firemojl , f{);^kemasc , /.
ForemeKtioned,b^v^n?,cmc\A, adj
Foremoji, voorsr, adj,
FirenameJ, voornoemd, m,
F'rehoon, voormiddag, w.
F)Tfordained, voorbeftemd,
Firepan , ve^Tfte deel,
F^refail, fokkezeil,
Toforefay, voorzeggen, n
To fore fee, voorzien, y.
Forefigkt, voorziening,
Forefkin, voorhuid, f,
Fo^eli, boscti v/oud , n,
To/öftf^ö/i,voorinnemen, onder
fcheppen, verrasfen , opkoo
pen, y.
F.rejlaller 9 opkooper, m,
Fjrefler , hoschhewoner, m.
Fof^t jie, voorftraak, m.
To foretafte , voorproeven , y.
F reteeth, de voorfte tanden, m,
To foretell, voorzeggen, y.
Foreteller, voorzegger, m.
F retcllihg , voorzegging, ƒ.
Foretoken, voorteeken,
Foretup, voorkuif, ƒ.
Fore-topmafi, voorfteng, ƒ,
Fore-topjail, voormarszeil, n,
F-yteward, voorwaarts, adv,
Forewardf de voorhoede,/.
To forewarn, waarfchouwen , y.
Foifeit, verbeurte, /.
To forfeit,\'erhei]Ten,Y,; fo fo^fct
his wordy zijn woord niet hou-
den.
Fürge, fmidfe, /.
To f'r{\ef, fmeden, verdichten ,
verderen, vervalfchen, y.
Forser , fmeder, verdichter, m
Fjigety , vcrdichtfel,
To forget, vergeten, y.
Forgetful, vergeetachtig, adv. .
For get f» ^«^/j, vergee lachtigheid
For^e tern vergeter, m,
Fotgi>}gy foieding,/,
To forgive, kwijrfcheldeh, y.
Forgivenefs, vergiffenis. /,
Toforegn., wijken, afftaan . v.
forjt , vork,gavel,/. 5 :wo fv>ked,
tweepuntig , adj,
/V/r/ü;«, verloren , verlaten, adf,
Forlornnefs, rampzaligheid , ƒ.
Form, gedaante, gcftalte . wijs,
manier ,lecst,form,/, ;/i;rm of
prayers, formulier van gebeden.
Form, bank. (klasfe op fch. len) /.
To jorm , vormen , formeren , y.
Formal y pU-giig , vormelijk ,
Formaliiy , gebruikelijtcheid . ge-
zethe.d , vormelijkheid , f.
Fo mally, volgens gewoon ge-
bruik.ep eene gezette wijze,irfy.
To formatize , aacftoot nemen ,
zich belgen, v
Formation ,, vorming, /.
Former, maker, afbeelder. m.
Former^ vorig, voortaasd , arj. ;
in f rmer tines, in vorige lij»
den.
Formerly, yooTtïjds, eenijds, oud-
tijds , adv.
Formidable^ vrcesfelijk, ady,.
Forming , vorming , /.
Formulary , formulitr,
F^ru'Catxon, h^^ererii, /.
Foiuicatr-r, hoereerder, m»
To for fake, verlaten , y-
Forjaker, veriater. m*
Fo'>fooih , zeker, trouwens ,öiv.
To forfwear ont*s j'elf, zich ver*
vloeken , y.
For/wear er, meineedige, m,
Forfwearing, meineedigheid, f.
Fort, fterkte , fchans, /.
/"i^ff/ijuit, naar buiten, edv, y tofet
forth, verkondigen, vertoonen.
Forthcr.n.irig, verfchijn ng^, /.
Forf hwiih. aanltonds , odj.
Fo>tfiahfe, vc-fterktaaar, adj,
Fort:fi:-atiou^ fterlxte. befchanfing,
veitii g, y.