Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOR.
FOR,
m
Fcndlir.g, troetelkind j n* troe- eonj,\donotheluve hwi^for heis
telpop,/. a /kr, geloof hem iiiet, wane
Fondly, tecderlijk, adv, hij is een leugenaar.
Fondnejs, toegeeflijkheid, f. For af much, voor zoo veel, covj\
Font, doopvronte, f. Forage, voeder, n.
Food, fpijze, ƒ'. voed fel, n,; food To forage, voederen.
and raiment, voedfjl en dekfcl.
Foodful, vol voedfel, adj,
'lofool, beuzelen, gekken, fpot-
ten , V.
Fool,zoi, dwaas, gek, m,; he is a
fooi, hij is een gek, hij is mal •,
fie is a fooi, zij is mal, zij is ee
ne zotdn; one fooi makes a
hundred, een gek maakt er
veeJj io make a fool of one,
iemand voor de gek houden,
Foolborn, dwaasgeboren.
Foolery, malligheid , f ; fholeries,
potfen.
Foolhardy^ roekeloos, adj.
Fooihardinefs, roekeloosheid, /
Foolifh, dwaas, gekkelijk, mal,}
To forbear, verdragen, onthouden,
aifdaan , nalaten , verfchoo-
nen, y, ; / could hardiy forbear
laughing,\)ü. kon mij naau welijks
van lagchen bedwingen.
Forbearance, verdraagzaamheid,
geduldigheid , lijdzaamheid ,
langmoedi^heid, f,
To forbid , verbieden, verhinde-
ren, y. God forbid. God ver-
hoede dat.
Forbidding, verbieding, f.
Force, kracht, fterkte, magt, ƒ, ge-
wel d,n drang, m,\by main force,
door kracht en geweld; a law
fl ill in force ^ eene wet die nog
in kracht is.
adj, lijk, adv.
/üo///7/«f/>, dwaasheid, zotheid,/.
Fooi, voet, m ; orfoot, te voet, op
de been; to go onfoot, te voet
gaan; to treadunder foot, onder
de voet treden; the army con .. . _______________
fijlcdofjix thütifand foot and t\vo\Forceful, krachtig, adj,
//^f'«/Atif/^,hct legerbeftondlT-Vf^tf/c/r. magteloos, adj.
Forces^ krijgsmagt, krijgstroepen.
/.; to raifeforces, krijgsvolk
werven.
To force, dwingen, geweld aan-
doen , verkrachten, r.; to force
back, terugdrijven.
uit zes duizend voetknechten i-ofc/^/tf, krachtig, dwingend,
en twee duizend ruiters; club- Forcibly; krachtdadig, adv.
foot y \\oi\t\OQi, m,; foot ball,
voetbal \foot~boy, looper;/oo/-
pad, ftruikroover te voet \foot*
rnon, voetknecht, lakei;/öo?-
flep, voetflap.
To loot i. , te voet gaan, voeteren ,
y.; he voeteerde het.
F'iMtng, voctgang, gan^', voet-
ftap, m.
Fop, gekzot, faletjonker,
pronker , m.
Foppery, zotte kuren, grilJea.
fnakerijen, /.
Foppipi, gekkelijk, verwaand;
verwijfd, adj, lijk, adv.
Foppip,vefs, gekkeli.klieid, in-
gebeeldheid, f,
Fo , tWant j voor, |om, lot van,
Ford, ondiepte, doorwaadbare
plaats eener rivier, /.
Toford, doorwaden, y.
Fordable , waadbaar, adj.
Fore, voor, adv,
To forebode , voorfpellen, v.'
Fdreboding, voorfpelling, /.
Forecaft, vooruitzigt, /j. voorbe-
dachtzaaniheid,voorzicbtigheid,
/.; without forecajl', onverhoeds.
To forecafl, voorzien, overleg-
gen, y.
Forecajlle, voorplegt van een
fchip, /.
Tofoiedo, vernielen, in den grond
helpen, vermoeijen.
To fordoom, voorbefchikken.
torefathtrs, voor aders, m.