Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
FLY.
FON.
^ \
H ^
/
\\
Flourifliy lofwerk , ; ftoarifi
mufic, voorfpel ; a flourijh
wth a fword t eene zw nkicg
of flikkering met een' degen;
fouri/h of words, gezwets var.
woorden.
To flourifli, bloeijen, trekken, ver-
lieren, v.
Flourijhing, bloei, verfiering , ƒ.
Flout, fpotternij, ƒ,
To flout, befpotten, y
Flouter, fpotter, nu
Flow, vloed. m.
y.; to f}y ahout, ontvliegeor
Flyboat, fluitichip, n.
Foal, veulen, n,
Foam , fchuim ,
To foam , 1'chuimen , y.
Fob, beursje , «.
FocH'bone, arm-pijp, «7.
Fodder, vocder,beesienvoed3r,«^
/cdder cf firaw, ftroovoedir,
To fodder, voederen, y.
Poddcrer, voedera'ar, /w.
Foe, vijand,»;.
Fogy mist, nevel, m.
To flowthe'FoggU efs , mistigheid, ƒ.
tide flows and ebbs, het getij Foil, fîoret, n, fchermdegen, w.f
vloeit en ebt
Flower,, bloem, ƒ.; f.ower-pot ^
bloempot, m. ; flowsr-work,
bloemwerk, n.
To flower , bloeijen , y.
Flowing, vloeijing, vlieting, /.;
ebhir.g and flowing, ebbe en
vloed.
To fiuSuate,dobbeten, twijfelen,y.
FluHuaticn , dobbering,
Flue, haas-dons, m.
Fluency , vloeibaarheid , /.
to play ct foils ^ met floretten
Ichermen; the foil of a looking'
glaJs,Coeiie van een' fpiegel; to
foil a looking'glafs, een' fpiegel
verfoelien.
Fold, vouw, plooi, ƒ.» two fold ,
tweevoudig,
Tofold,vo\\wtn,v,',tofoldup^ op-»
vouwen.
Folder, vouwer, m,
Foldingfiick , vouwbeen, ƒ.
Fcliaciüus, fchiiferig, adj.
Fluently, op een S v]oeijt:Dde wij , lofwerk , «. -, alfo: a folio
ze, adr.
Fluid, vloeibasr, adf.
Flurry, rukwind, w.
book, foiiar/t, m.
Folk, vdlk , r..-; the folks, dc lui-
den.
Fluß, menigte, ƒ.; Ifuß of money, To follow, volgen, navolgen, y.; to
menigte van geld. 1 jollowhis bufinejs, zijn beroep-
To flu/h, blozen, rood worden; volgen, zijn werk.waarnemen.
fchameni, v. Follower, volger, navolger, m,
To flufler, verbazen , y. Following , volging, involging, ƒ.;.
Flute, fluit, ƒ.; ger man-flute, the followinß chapter, hei yol*
dwarsfluit. [ gende hoofdftuk,
3o flute, fluiten, y. Folly, dwaasheid, zotheid, zot-
Fluter, fluiter, m, I ternij-, f,
Toflutter, flodderen, v. T'o/ew^«/,koesteren,ftoven, y.;
Fluyiatick , tot eene rivier be-' tofomcnt a fedition
hoorend , adj. ' aanhitfen.
Flux, vloed, loop, w.; the flux Fmentation^ ftoving, aanhit*
and reflux, ebbe en vloed, fing, y.
bloody flux , roode. /"off«/, toegeeflijk , involgend, mal,
loop; to flux one, ieniand doen adj.; to be fond of a thing, zeer
kwijnen , r.
Fluxion, zinking, f, v'oed, m.
Fly, vlieg,/.
To ßy, vliegen^vKeden, vlugten.
met iets ingenomen zijn ; //rr
is yery fond oj her child , zij is
zeer mal met haar kiod.
To fondle, trotelen, y.