Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FLU
plo.
137
Tlapy klap, lap, oorlap, m.
klappen, na«n , flodderen ,
klapperen v ,• 7ii>- hit flaps
down , zijn hoed hangt neer.
Flapp'n^, gcklapper, f$,
To fttire, flikkeren , v
F^'fhinels, vleezigheid . /.
F.a(h gefch.tter . w.; a ßc-fh of\FUßy ^ vlceschachtlg, ßtj'/.
Ftegm, fluim, ƒ.
Flegmaiic y fljim'g , adj.
Fiemminfr, vlaminjer, m*
Fltfnmiß, vhamsch, adj,
Fltß , vleeich, n.
fire, eene vlam-fl kker'ing; a
flaß of waisr, eene gulp waters ;
a flafh of wit. eene uitfchiite-
ring van verftanJ.
To ßoßi, fchltteren, v.
F-oßif-g , gefchitter , n,
Fiujhy , fchielijk , ady,
Flaß, flesch, f. kruidhoom, m.
Ftajket, mand, f.
Flat, plak , v)ik,adf,; to lay flat
" upon the ground, plat op den
grond liggen; a flat- bottomed
boat, eene platboomde fchuit.
Flatly, platachtig, adj.; to deny
flatly, ronduit ontkennen.
Flatnefs, platheid,/.
To flat, platten , y.
Flatter, platter, effenaar, m*
To flatter , vleijen , y.
Flfltterer , m.
Flattering, vleijing , /.
Flattery, vleijerij, f,
FUt iß, platachtig, a^'j,
T'i flaunt, uiifpreiden, y.
Flaw, fout, f. misflag, m,; a
jUiW of wind, eene windvlaag.
F-awlejs, zonder gebrek.
Flawn , vlade, /.
Flax, vlas , n,; to drefs flax, vlas
hekelen.
Flexen , vlasOg, van vlas , ad].
To flay, afftroopen, villen, v.
Flayer, vilJer, m.
Flea, vlooi. ƒ.
Fleam, vlijm, /.
Fledge, vlug, adj
To fledge, vlug maken , v.
To flee , vlieden , vlugten , v.
Fleece, vlies, n.; the golden-fleece,
het gulden vlies.
To fl'tce, fcheren, kaalmaken, v.
T" fleer, gekken, y.
Fleet, fnel . vlug, adj,
F^eit, vtooc, /.
Fl< teller, pijlmaker, m,
Fi< x tnimoui
FiexibilHy, buigzaamheid, /.
Flex ble, buigzjjm, adj»
Flexure, bulging, ƒ.
Flie, vlieg. /.
Flier, vlieger, w.
Flight, vlugt, /.a flight of birds,
eene vlugt vogelen; to put io
flight, op de vlugt jagen.
Fltmfy, flap , voddig, adj,flimfy
flufl, voddig ftof.
To flinch, deinzen, aarzelen, y.
Flincher, een die geen* ftand
houdt, m.
Flinching , aarzeling , /.
Fling, worp, fmak, gooi, m.
Taking, werpen, gooijen, v.
Flinger, werper , m.
Flinging., werping , fmijting,
Flirjt , keifteen, vuurfleen, m.
Flint'glajs, rotsglas, n,
F intv, keia' htig , adj,
Fl'p', flofpdrank , m.
Flitch of bacon , zijde fpek.
Fitttermoufe, vledermuls ,/.
To Boat, vlotten »drijven , y.; to
poat between hope and fsar, tus*
fchen hoop en vrees dobberen.
/Voc* , kudde , ƒ troep m ^afl-yck
of fheep, eene kudde fchapen i
a flock of geefe, een troep gan»
zen;(2 flock of M'öo/,een vlok wol.
Flockbed, vlokbed, n, matras,/.
Tofl'ck together, zaaienkomen,
vergaderen,
Ftood, vloed, flroom,
Floor vloer , ƒ
To fluor^ vloeren, y.
Floret y floret, n.
F!oril, bloeijende , adj,
Fi'orfl, b'oemist, m.
Flounder , bo t, m.
To flounce, p/onzen, dompelen, y.