Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FIL.
Fig-tree. vijgcK om, w.
Figwêrt, fi.»tenkru; J, n,
F\ght, gevecht, », ; fea^pght,
zee-Qag, m.
To p^ht, vechien, ftripdeD, v.
Fighter y vechter, ftr.jder, m.
Fightirg, gevecht, ftrijd, ƒ.
Figulate, van jjotaarde, adj,
Fii;uration , verbeMding, f.
Figurative , verbceldeüik » adj.
Figure, afbeeldfel^ vonrbeeldfel,
». print, affchaduwing, f.
7 O figure, ai beelden,uiibeelden,v.
Figuring, afbeelding, uitbeel-
ding, ƒ
Filacer, fnoerder , m*
Filaments, vezelen , ĥ
Filherd, hazelnoot,/.
Filhefd-tree, hazelaar , m,
ontfutfelen , aflïandig tna-
ken, ontlocren , ontftelen, v.
Filcher, ontfteler, m,
Filchingly. diefachrigÜjk, adv.
File. vij», f; a\ftlr. of foldiers,
een gelid, of rij foldaten.
To file, vijlen, y.
Filer, vüler, m.
Filini, kinderlijk, adf.
Filings v jling,/.
Fill, bekomst,/ ; I had my fill of
it, ik had er nïïjne bekomst
van ; he v/ill have his pil of it
h>j wJ er zijn genoegen van
hebben. *
To pil, vullen, vervullen, verzadi-
gen, y ;to fill a eene üesch
rullen; to fill a glafs, een glas
vol fchenken; fill ^nie fome
drînk,Çc)\Gr\k mij wat te drinken;
filled up with admiration, met
verwon<'erng vervuld.
Fillet, band, w, haarfnoer, n*
Fillet of veal, kalfsfch jf.
Filling, vull.ng, vervulling,/.
Fillip-, knip met deu vinger, m.
Film, vîtes , n,
Filmy, vl ezjg, adj.
To fiit-r, klenzen, v.
Filth, drek, m, vuitighcid, /
Filthy, vtiil, niorlig, flordig,
FIN.
^35
kladdig, adj,; a filthy fpeech],
eene onbcf>.hoftcden.
FVthiiy, op eene vuile wijze, ady,
FiUhirefs, vuUheid , /.
Filtration, kleinzing , /
Fin, vin , /,
Finable, ilrafbaar in geldboete,
adj.
Final,eindigend, ]2zt(le,adjrythe
final caufe, de eindoorzaak.
Finally, eindelijk, ten laatfte, adv.
Finch . vink, /.
To find, vinden ,v,', to find money,
geld vinden; he always finds
fault with me , a'tijd heeft hij
iets op mij te zeggen.
/'ïW^r , vinder m , fault-finder,
berisper, bediller, m,
Find-fault , berisper, m,
Fine^mooï, fraai, fchoon, fijn,
adj, lijk, adv,', fine garden,
mooije tuin.
Fine, boete, geldboete, /.
To fir.et in boete beflaan, y.
Fine-drawer , ftopper , m,
Fxne'.y s mooi, fraai, adfn
Finenefs, mooite, fijnte,/.
Finery, pronkerij, /.
Finejje, li.st, loosheid,/.
Finfier, vinger , m,; the foré-
finger, de voorfte vinger, wijs-
vinger , the middle-finger, de
middelfte vinger; the ring-
finger, de ringvinger
finger, de pink.
To finger , bevingeren, y.
Finger-flail, vingerling, m,
Finglcfangle, beuzeling.
Finical,gemaakt, opgepronkt,«^'.
F'nicalnefs, gemaaktheid , f.
Fining , bekeuring, boeie , f,
Tofinifh, eindigen, voleindigen,
voltooiien; y ; tofinipia pi^ure^
eene fcbilderij voUooijen,
Pinipier. volcindiger, m,
Finipiingi voleindiging, voltooi-
iir»g, /
Finite, eindig'; bepaald, adj,
Finnlefs, zonder vinnen.
Finni;d , finny, gevind , met vinnen
voorzien, adj,;jfic»jtlyer huuy