Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FAR,
FAS.
m
nood, m,
Tofamijhy uithongeren, van hon-
ger vefiiaan, v.; O famipi a
town, eene ftad uithongeren.
Famijhment t uithongering, ver-
hoDgerdheid,
Famous, vermaard, befaamd ,adj.
1 jk, ady.
Fan , wan, w;iaijer ,m,\to winnow
corn ui/A ^/<j;7,koorn wannen;
to cool one's face with a fan ,
zijn aangezigt met eenen w .a;,
jer verkoelen.
Tofan, wannen, waaijen, v.
Fanaticifm, dweeperj, /V
Fanatiek, dweeper, m.
Fancy, inbeelding, verbeelding
neiging, ƒ ; I have no fancy to
it, ik heb er geen' zin loe.
To fancy, inbeelden, verbeelden,
verzinnen , v.; I do not fancy it,
ik heb er geen* zin in ;het ge-
valt mij niet, het (laat mij niet
goed eten en drinken heb-
ben, wel varen; how fare
you ? hoe vaart gij ?
Fareweli, vaarwel, adv. ; 1 took
my farewell of htm, ik nam af-
fcheid van hem, ik zeide hem
vaarwel.
Farm, pachthoeve , ƒ.
Tofatm ,pachten, huren , y. ; to
far mout, verpachten,s/ei huren.
Fafiner , landman, pachter, boer»
m,
Farnefs, verheid, verte, f.
Farrier, paardefraid, m.
Farrow, als, a fow with farrow ,
eene dragtfche zeuge, f.
Tofarrpw, b ggen werpen, v.
Fart, veest, f wind , m»
To fart^ veesten, poepen, v.
Farter, veester, poeper, m.
Farthing, ooitje, n> ; fiye /<7f-
/Aiw^j, braspenning, w.; three
farthings , blank , ƒ.
To fafcinate, betooveren, v.
aan.
Fangle, beuzelachtig plan; «^wlra/ii/lö/zo», be too vering, ƒ.
fancied, op nieuwe modens/V^cfwoi/j, betooverend, «rf/.
verzot.
Tanner, wan, m.
Fantafm , verfchijnfel, fpook , n
Fant a flic k, fantafiical, bijztnng,
eigenzinnig, gr'lzlek,«^//. lijk',
adv,; fantoftical fellow, gril-
zieke vent.
Fantafy, inbeelding, verbeel-
ding , /.
Faniom, zie Phantom,
Far, verre. ver, afgelegen , ad^,;
he fold it for far lef s, hij heef:
het veel minder verkocht; Avu
far ? hoe ver? far from home .
ver van hi is; far off", verre af.
far fought. ver gezocht.
Farce, klucht, /. .......-------, , ..
Fardel, bondel , bos, w. pak , n, keep a faß, een' vast, of bede-
manier , wijze 5 mode»/,
fatfoen, n, zwier, dragt, m.;
af ter the french fdßdon, naar
den Frjfhfchen zwier;/# folios
the fafnion, de mode volgen;
ont of fapAon, u t het gebruik,
To faßiion, vormen, y.
Fafhionable, zwierig, adj,
Fajhionably, naar de mode, ady.
Faß, vast, fnel, rap, rad,vlug,
adi.; a faß knot, eene va^te
knoop; faß afleep, vast in
flaap; toboil faß, hard koken ;
7 mll do it as faß as i can , ik
Zal 't zoo rus doen als ik kan;
holdfaß , houvast, n.
Faß, vastendag, vasten, m, ; to
Fare, kost, fpijs,/. vracht ,ƒ., hud
faie^ llechte coach-man
has got a fare, de koeifier
heeft eene vracht gekregen;
dag houden ; to break oneU
faft, ontbijten.
To fad, vasten, y.
To füflen, vastmaken, y.,
to pay his fare, zijne \rïiC\M\Faft ener , vastmalter, f.
betalen. Faft nefs , vastigheid , fterkte , /.
To fare, varen , y, to fare welt, Fafler , vaster, m.