Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
EX P-
EXP.
127
Exhilarathn^ verheuging, ver
• blijd:ng,/.
To exhort, vermanen , aanmanen .
aanraden, v.
Exhorter, vermaner, aanrader,w.
Exhortation , vermaniu^j , aanra
ding, /.
To exiccate, uitdroegen, y.
Exigence, henoeftigheid, nood-
druftigheid , ƒ.
Exigent, behoeftig, adj.
Exiguity, klenhe.d,/.
Exile, "klein , fmal, adf.
Exile, balïtngfchap ,
ning, ƒ.
Exile, balling, m.
To verbannen, in balling-
fchap zenden, v.
To etifi ,in wezen zijn,beftaan, v.
Exiflenccy wezenlijkheid,!/, be*
ftaan, n*
Exit, uitgang, m.
To exonerate , ontladen , v. ,
Exorahle, verbiddelijk, adj.
Exoihitance, fpoorloosheid, uit
fporlghsid, /.
ExorHtar.t, uitfporfg, buiten-
sporig, fpoorloos, adj,
To expajid, uicfpreiden , uitftrel:.
ken, uitfpannen, v,
uitgeftrektheid, /.; tht
^ expanfó of heayen, het uitfpan-
• fel des hemels.
Expanfion, uitftrekking, uitfprei-
ding, uitfpaun ng, /.
To expatiate QQXiQ zaak uit-
i wijden, y.
To expeSt, verwachten, y,; he is
expeSled to day, hj wordt van
daag verwacht.
Expeüation, verwachting, /
togt, m,
Kxpediiious, vaardig^fnet, fpoe«
dig, haastig, adj.
To expel, verdrijven , uitdrijven,
uitftooien,
^.tptf//« r, verdrijver, uitdrij ver,OT.
Expelling, verdrijving, f.
Etpenfe, kosten, onkosten, uit-
gaaf, f,
To £.i;!>tf«rf,uiigcven,verfchieten,v.
Expenftye, kos-ielijk aau
Experience, ervarenheid, on-
I dervinding,/.
uitban Po«Tpfr^wctf,ervaren,ondervin-
den , bevinden, uitvinden, v.
Experiment, proef, beproeting,
/. uitvindfel, n,
Experimentalyon^tïvmdQW'ïkyady.
Exper'tmentally, op eene oncier-
vindclijke wijze, adv*
Expert, ervaren, bedreven,
geoefend, ad).
Expertly, verflandiglijk, behen-
é glijk, ady*
Expertnej's, bedrevenheid, er-
varenheid, f,
Expiahle,^ verzoenbaar, a'ij,
To c^piaic^ verzoenen, boeten, v.;
he has exf ioted his crime >v fus
dealli, hij heeft zijne nii&daad
met zijnen dood geboet.
Expiation, verzoening,/.
Expiration, einde,/, uitgang,
m, verloop,
To expire, eindigen , verloopen ,
den geest geven, y.', the time it
expired, de tijd is verfteken,
of verloopen,
To explain, verklaren, uitleggen,*«
Esplaintr, verklaarder, uitleg-
ger, fM.
Expedient, nuttelijk, dienftig,lTü explicate f uitleggen, ontvou
vorderlijk , noodig , adj, lijk,
adv.
wen
Explication, uitlegging, /,
Expedient, middel, hulpmiddel, , uitdrukkelijk, klaar
n,; to find out an expedient,
een hulpmiddel aitvinden.
Expedite,, vaardig, beknopt, a^'.
To expe(tite , afvaardigen , y.
Expedition, afvaardiging, red-
ding, verri^iing, f, krij^stogt,
openlijk, adv.
To explode, uitjouwen, uitftam»
' pen, verwerpen, y.
Exploit, verrigting, f. togt, m.
oorlogsbedrijf, krijgsdaad,/.
To explore^ navorfcheo, nafpctt*