Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
EQU.
To enumerate, opu'llet?,
Knvr^y, gezant, m.
Envy, nijd, w. afgunst, f*
To envy, benijden, misgunnen ,v.
Ephemerides, fterrekundigc dag-
tafels,/.
Epic-poem, heldendicht, n,
Epicurian, epicurist , m,
Epicurifm , deleer van Epicurus.
Epidemic, algemeen, öfiTy.; an epide-
^*mical dijeafe^ eene algemeeiie
kwnal.
Epigram, puntdicht, n* '
Epigramatijl , pnntdichtfchrij-
ver, m.
Epilepfy, vallende ziekte, f.
Epilogue, fluitreden van een
tooneelfpel.
Epiphany, driekoningen dag, w.
Epifcopacy, bisfchopsambt, adu
£lpifcoparian,b\9CchopsgQZindc,m»
Epifllsy zendbrief, m.
Epitaph, graffclirift, n,
Epithalam>tim, bruilofsdichf,
Epithet, bijnaa n, m,
Tn epitomize, verkorten, v.
Ef)och, tijdperk,
E,v,al, gelijk , evcngelijk, eener-
hande, adj.; to be ejnalto mxe'^
iem^nd evcngcltjk zijn; he has
not his equal, hij heeft zijns ge.
lijke niet.
To equal, gelijk maken, vergelij-
ken, V.
Toequalife, gelijk maken , eenpa-
rig maken» v.
Equality, gelijkheid,evengelijk-
heid, overeenkomst, ƒ.
Equally , gelijkelijk , adj.
Equanimity, gelijkmoedigheid, f.
Equanimity, bedaardheid van
geest, f.
i.quator, evenaar, w. nacht
cvenin^slijn , /.
Eq'i i/rian, ridderlijk, adj.
Equiangular , gelijkhoekig, adj.
Equidiflant, even ver, adj.
Equilateral, evenzrjdig, adj.
Equilibrious i gelijkwigtig, adr.
Equinodtial, gel.jl^nachtig, adj.
Eiuino^ial line^ nachcevening»-
ERR.
Ï23
lijn.
Kquinox tijd als dag en nacht
even lang zijn.
To equip , uitrunen,toerusten, v.
Equipage , toerusting , ƒ,
Equipoife, gelijk gewigt, rr.
Equipollent, even ma^rig, ndj,
Equiponderan, gelijk wigtig, adi.
Equitable, b-ll'jk, rcgtmatig,
Equity, billiikheid, /.
Equivalent, even^vaardig, adf.\
to give an equi^'alevt, iets van
gel'jke waarde geven.
Equivalence, gelijkwaardigheid,.
Equivocal, dubS^^^Inntg , adj.
To equivocate, dubbelzianig f^ce.
ken, V.
Equivocation, dubbelz'nnigheid ,
Era, tijdrekening, / tijdwortel,
m. tijdmerk, n.
To eradicate}, ontwortelen , uic-
roeijen, v.
To erafe , uitfchrappen , uitdoen ,
v.
Erafement, U'tfchrappinjï, /.
Ere, eer, aleer, adv,', erelong^
eerlang, binnenkorten djd.'
Ere^, regt opflaande, adj,
To ereSt, oprigten, v.
EreSlirtg, ereêtion , oprigting , f.
Eremite, klu zenaar, n,
Erenow, voormaals, adv.
Ermine, hermelijn, n,\ lined with
ermine, met hermelijn gevoerd
To err, dolen, dwalen, v.
Errat.d, boodtchap,/; to dn nn
errand, eene boodfchap doen;
errand knight ^ dolende ridder,
narrata , drukf ut, /
Erratic, dwalend, dolend, a-ij»
Erring, dwaling, f.
Erroneous, dwalend , valsch , adj.
Erroneously , valfcheliik , adv.
E^ror, fout, feil, doling, /•
misflag, m.
Erudition, geleerdheid,/.
Eruption , tUtval, m, uitba flinj,
f'
ErvPuelas, de roos 9 /•
F a