Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ï22
ENT.
env.
Enliiihtsvhs, v^rlichtiüg, ƒ•
Jtnmity, vijandfchap , ƒ.
To ennohlCy edel maken , verede-
len, V.
Enormltyy gruwelijkheid, ijjse-
lijkheid , Iporeloosheid , /".
Emrmous, gruwelijk, ijsfelijk,
fpoorloo? , adj, lijk , ady.
Enous!i\ penoeg, adv.
To enquire , onderzoeken, vra-
gen , navorfchen, v.
Tot etirage , toornig maken, ver-
toornen, Vt.
K .fj^f^j.^, vertoorning, ƒ.
To enrich, verrijken, v.
Toenroly aanteekencn, y.
Rnjign, vaandel, u, vaan,/.
Enfigtiy vaandrig, vaandra-
ger , m.
To tf'jffflrtf,verflaven, inflavernij
brengen, v»
To enhiare , verwrikken, v.
To in wijden,inhuldigen, y '
To £vftJe,vo'geT\ daarop volgen, y
Jirt/uit.g , volgende , cdv.
To entail, bij erfenis va^-tmaken, v
To tfn/aw^/tf »verwarren, vorftrik
• ken, V.
EntangUr, verbrodder, verilrik»
ker, m.
To enter, ingaan, intreden,aan
geven, v. tj enter c room, in
eene kamer treden ; to enter
an aBion aiiain'i or.e, een ge-
ding tegen "iemntul aanvangen;
to enter upon anfjlite, hetbe
iit van goederen a:\nvmrden; fo
enter in an clfJce, in cen ambt
treden ; to enter a thi-g in a
bock ,iets te boek Hellen , b'^e
ken; to en'er at the C'ji^^n
Jioufe, op den tol ar^ngcvjn.
To enter!ace , on Vermengen, v.
Ept^^irife,, ondórncming,onder
winding, /.
Toênierfjrtje, ondernemen,onder-
winden, beftaan, aanvanéen,
y.
Errerprifer, ondcrwinder .onder
tiemcr, aanvanger,
tmu^jiziug ^ omlervv nding,"/*
To entertain, onthalen, r.
Entertainer y onthaïer, m.
Entertainment, onthaal, n*
To enthral, in Gavernij brengen,
.verHaven, v.
to enthrone, krooncn , v.
Enthnßafm, geestdrijverij, ver-
hitte verbeelding, f.
Enthußaß, geestdrijver, waan-
geest, m,
jZnthußaflical f geestdrijvend,
lijk , aav.
To entice, verlokken , bekooren,
V.
Enticement, enticing, verlokking ,
bekooring, /.
Enticer, verlokker, hekoorder, m.
Entire., gansch, geheel, volko-
men , ongefchondcn, zuiver,
oprcgr, adj. lijk, adv.
Entirenefs, opregtlieid, volko*
menheid, ƒ.
To entitle, titel geven,betitelen, v.
To entomb, begraven , y,
ingewand, n.
Entrances, ingang, w.intrede,/.
begin, n,
Enirancc'tnoney , handgeld, vrij-
domgeld, n,
To entrap, verllrlkken , vangen ,v#
Entrapping, verllrikking , f.
To entreat, bidden, ernftig ver*
zoeken, fmeeken, v.
Entreatance, verzoek, fmee-
king, f.
Entreater , fmeeker, bidder,
verzoeker, m.
Entreating, verzoek,/.
■Entreatv. ernftig verzoek, af-
fmeeking, f. '
To enubiiate, ontvolken , v.
To envelop ; bewinden , inwikke-
len , V.
Tr envenom, vergiftigen, v.
FfiVier, benijder. m.
Envious, nijdig, afgunftig, adf,
lij'-^, any.
To environ, om'^ingcn , omfingc-
len, y
Environs, omliggende plaaifen,
/. plur*