Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
EM A.
EMC.
119
Ele8ua*y, ftroopartfenii, f.
Eleffanci,elegancy .neiheid y fi:r
Ujkheid, aardigheid , ƒ.
net,fierlijk, aardig, adj.
Elegantly, opQ^ne fierll.ke wijze,
netjes, adv.
Elegy, treurdcht, n.
Element,hoofdftof, f, beg'nfel,n.
Elementary., hoofdftofFelijk, adj
Elephant, elefant, m.
To elevate, verheffen, opheffen, y.
Elevation, opheffing, veiheff ng,/.
Eleven , elf, adj.
Elf, kabomermannetje, fpook,«.
Elicampane, alant, m.
Toelicite, uithalen, doen u'tko
men, y.
To elide, vergru'zen , verbrijze-
len , V,
Eligible , verkieslijk, adj.
Elixir, uitkookfel, n.
Elk, eland, m,
£11, el, ƒ.
Elipfis, woorduitlating, ƒ.
Eiiptical, eirond, ovaal, adj.
Elm, elm-tree, olra, olm boom, m»
Elocution, Uitfpraak, ƒ,
To elongate, verlengen, v.
To elope, wegloopen, y.
Elopement, weglooping , ƒ.
Eloquence, welfprekendheid,/•
Eloquent, welfprekend, welbe
fpraakt, taalvaardig, adj.
B/loquently, op eene welfpreken
de wijze, adv,
Elfe, anders, anderzins, pron,;
eifewhere , elders.
To elucidate, verklaren, opbelde
ren, y.
Elucidation^ verklaring, ophel
dering, f.
To elude, befpotten, verijdelen,
te leur'Hellen , y.
Slujton, list, m, uitvlugt,/.
Zlujory, verijdelend, adj,
Ely pan field, de Elizefche beem-
den of velden.
To emaciate, uitmageren, mager-
maken, v.
Mmaciation, vermagering, ran-
gerwordiog, /•
To emanate, uitvloeijen, y.
Emanation , uitvloeij.ng , /.
To emancipate , bulten voogdij
ftellen , ontflaan, y.
Emancipation, vrijftelling, ƒ. ont-
flag,
To embalm, balfemen, y.
Embalming, balfemng, f.
Embargo, beflag op fchep^n, n.
To embark, fcheep gaan, infche-
pen, y.
Toembarras, belemmeren, verhin-
deren , V.
Embarrafsment, beflommer ng
To embaje^ verergeren, verflech-
ten , vervalfchen, y.
To embelUpi, verfieren, oppron*
ken, y.
Embellipier, verflerder, w.
Ëmbeiupment, verfiering, f.
Embers , heete asch, m.
Ember-week, quatertemper, m.
To embezzle, ontvreemden, ont«
ftelen, verduisteren, y*
Emblem, zinnebeeld, n.
Emblematical, emblematic, zinne*
beeldel jk, adv.
Emblement, de voordeelen vam
bezaaide akkers.
To embolden, verftouten, ver-
moedigen, eigenlijk: to boh
den, V,
To embofs ^ verheven lofwerk rot-
ken, drijven, y.
To embowel, ontwijden, de Inge«
wanden, uithalen, y.
To embrace, omhelzen, omarmen,
omvatten, y.
Embracing , omhelzing, omar-
ming , ƒ.
To embroider, borduren, y.
Embroider, borduurder» w. ber-
duurfter, ƒ.
Embroidering , borduring, f,
borduurfel, n.
To embroil, verwarren, belt mme*
ren, ontroeren, y.
To embrue, verwen, doopen, be-,
bloedmaken, y.; emhiued in
blood, in bet bloed gedoopt»
Embryo, wanvrucht, /•