Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
xi8
EGG.
aal, m.
£ el-pie, aal-pallei, /.
£'en, zoo even, bijkans, adv,
Sfable, uitfprekelijk,uitfpreek-
baar, adj.
To efface, uitwisfchen , uitdoen .
uitroeijen, v,
£/<^,uiiwerkmg, vrucht,/, uit
werk fel, n,; to takeeffeB, ftand
grijpen, gelukken; his couacu
took good efeB, zijn raad had
ecne goede uitwerking; of nt
efeB. vruchteloos: it will be oJ
no efeüy het zal te vergeefs zijn
To efeH, uitwerken , uitvoeren,
te weeg brengen, y,
Efe&ing, uitwerking, /.
krachtig, dadelijk, a^j
£fe£ti\'elyy \ndcrdaad, in waar
held, ady*
EfeSilefSy vruchteloos, adj*
£fe£lor, uitvoerder, m.
£^eciual, krachtig, adj, lijk , adv.
To efeSuate, te weeg brengen;
volvoeren, y.
To effeminate, verwijfd worden, v.
Effeminately, verwijfdelijk, adv.
£fficadous, krachtig, ad\ lijk, adv.
£fficaclou/nefs, efficacy ,kTZCht, f.
vermogen ,
Efficient, uitwerkende, odj.
Effigy 9 afbeeldfel, «.fchilderij,/.;
to be hanged in effigy,'m beeldte
nis opgehangen worden.
Effluence, uitvloeijing,/.
Effort, poging, kracht, f.
Effrontery y onbefchaamdheid, /.
Effulgence^ glans, m. glinftering,/.
Efujion^ uitfiorting, uitgieting,
vergieting ,f;a greet effufton of
llood, eene groote bloedver
gieting.
Egg, ei,; ro lay eggt, eijeren
leggen white and yellow of an
egg, het wit en dedooijer van
een ei; afofi egg, een zacht ei;
a rear egg, een flurp ei;poached
eggSy geroerde eijeren; a new-
laid egg, een versch ei; a jlate
HR % ^^^ y otldle egg, on
betreden ei.
ELE.
Eêg'fkell, eijerdop, m, eijerfchi^,
eijerfchaal,
Egg'fauce, eijerfaus, /.
To egg on, aanmoedigen, aanpor-
ren, ophiifen, y,
glantine, egelantier.
Egregious, buitengemeen, zeer,
buitengewoon, adj,; egregious
knave, aartsfchelm.
Egrefs, egreffwn, uitgang, m,
Egypt, Egypte.
Egyptian , Egyptenaar, m,
(Ejaculation, uirfchieting , uit.
boezeming, / fchiet gebed.
Ejiculatory, uitfchietend.
To «/tfö, uitwerpen, uitfchieten v.
Eje£iion, uitwerping, uitfchie-
ting, /.
Eight, acht, atfj,; eightfld , acht-
maal; eigth, de achtde.
Eifd, azijn, /,
Either, ieder, een van beiden,
pron; on either fide, aan beide
zijden.
Ejulation, gehuil, gekrijt, n,
To eke, vergrooten, uitdijen,
uitzetten , y,
To elaborate ,hezThe\óeïi, bewer-
ken, y,
Toeclapfe, verloopen, v.
hlastical, elastic , veerkrachtig,
adj,
Elafticity, veerkracht, /.
Elate, hoogmoedig, verwaand,
opgeblazen, adj,
To elate, verheffen, opblazen, y.
Elbow, elleboog , m.
Elbow-chair , leuning-ftoel, w.
Elder, vlier,/,,* dwarf elder, wiide
vlier.
Elder-treCf vlierboom, »/.
Elders, ouderlingen, m.
Elderfhip, eerstgeborene.
EleSli verkoren, uitverkoren,
the eleSt* de uitverkorenen.
To eleSt, kiezen, verkiezen, y.
EleRiony verkiezing, ƒ.
Eleüive, verkieslijk
EU&or, keurvorst, m*
hledlcral, keurvorftelijk, acj»
Slf^orjhip, keurvorstfchtp, o.