Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ECC-
EDU.

^arly, vroeg, bij tij Is, örfv-; tc
rife early . vroeg opftaan.
To tfjr« , verd enen, winnen,v.; to
earn his bread, z\]n btooi win
nen
ernft g, ijverig, vurg ,
adj»; in earnefi, in ernst; Atf is
in good earneft, hj is in ernst,
Earnefl, pand , onderpanti, «.; to
give earnejl, te pand geven.
Earnejïly, ernft gl jk , adv»
Barn-'lhief's, ern%i, ijverigheid, f.
£arth , znróe,/.-, falters earth, vul-
aarde; pjttefs earth, potaard.
Earth-quake, aardbev ng , /•
Earthworm, pier,aardworm,
Earthen ware, aarden werk.
Earthly, aardsch, adf,*, earthly
things, aardfche zaken.
Toeaje, verlgten, verzachten,
ontlasten, y,; to eafe on^s-beU
ly, zijnen b^'ik ontlasten.
Safe, getnak, n. vcrligting, ver-
ligtenis, ontlasting,/.; to live at
eafe, op zijn geraak leven.
Eafement, verligrlng, oBtlasting, f.
^ofily, gemakkelijk, adj,
.Eufinefs^ gemakkél'j!«heid, ligt
heid, goedaardigheid, f.
Eafing , ontlasting, verligting, f.
Enfi, oost, f,; towards the eafl,
naar het oostttn, the eajl^wind,
de oosten wind.
Edfler., pafchcn, m,
E^Jlerly, oosterlijk, ady,
E^/lward, oostwaarts, ady,
E°pern, oostelijk, adj,
To eat, eten, v.; that meat eats
•well, dat vleesch fmaaki wel.
Eatable, cetbiar, adj.
Eater, eter, m
Eating, eting, ƒ.
Ebb, eh, ehbe , /,
To ebb, ebben, afvloeijen, v.
Ebbing , ebbing, f.
Ebony , ebbenhout, n.
Ebricty,ehriofity dronkenfchap, f.
Eccentric, van't middelpunt tf
wijkend, adj,
Eccleftaflickt fcclefiaflical, kerke
iijk, adf^
Ecclefiajlic, kerkelij'te, tK,
Eclat, glans, m,
Ectipfe , verduistering, taning,
eklips , an ec.lipje of the fun
or moon, eene eklips van de zon
of maan.
Toeclipfe, verduisteren, manen,v.;
that wilt eclipfe hiz light, dat
zal fijn licht verduisteren.
Eclogue , herdersdicht, veldge-
dicht, R,
Echo, weergalm, weerklank, nu
7O echo, weergalmen , y.
Economy, huishouding, fpaar-
zaamheid, f.
Economic, tfco/{om/c/7/,huishoude«
Itjk, adj.
Rconomift, fpaarzuchiige, m.
Edacity, gulzigheid , f,
Eddy, draaiftroom, adj,
Eddywiiid, gijpwind.
Edge, fcberpte, fnede, f, rand,
kant, boord, m.', the edge of a
knife, de fnede van een mes;
the edge of a garment, het
boordfcl van een kleed; to fet
an edge, fcherp flijpen, aan-
zetten-; edge-tools, fcherp ge-
reedfchap, fnijtuig; a twn^
edged fword, een tweefnijdend
zwaard.
To edge, randen , y.
Eigelefs, ftomp, adj,
Edging, omboording, f.
Edging, lace, kant, /.
Edible, eetbaar, adj,
Edia, gebod, bevel, n, afkontü-
ging, A
Edification, ftichting, f.
Edifice, gebouw, gefticht, n,
To edify, ftichten, opbouwen, v,
Edlfier, opbouwer, ftichter,
Edifying^ lUchting, f.
Edition, uitgzve, f, druk,*«.;
the fecond edition of a book , de
tweede druk van een boek.
Editor, uilgever, m.
To educate, opvoeden, opbreo«
g^-n, v.
Education, opvoediig, opbres*
f f.