Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r\6
dut.
EAR.
Dung'fly, ftrontvlieg, ƒ.
To aufg, mesten, v.; to dung a
ßeldy eenen akker mesten.
Dunging, mesting,/.
Dungeon-, onderaardfche ge
vangenis.
Dupe, fui, onnoozele hals, m.
To dupe, bedriegen ,iemanó bij den
neus hebben, y.
Duple, dubbel^ adj.
Duplicate, copij, ƒ♦ affchrift,
duplicaat, gefchriu, «.
Durableadj \\\k,ady.
Durabtenefs, duurzaamheid,/.
Durance, duurzaamheid, gevan
genis /i of little durance
van duur.
Duration, during, f,
To dure, duren, v.
During, durmg, ĥ; during my
life, gedurende mijn leven.
, donker, duister, adj,\ the
duß\of the eyening, de fché-
meravond.
To duß, verdonkeren, donker
worden, v,
Dußy, dufkiß , donkerachtig-, ad}.
27«y?,ftof,n.;/o raife duß,doen ftui*
ven , ftof verwekken ; faw-dufl ^
zaag fel, n ; file-dufl, vijlfel, u.
Dußman, vuilman, m.
To duß, beftuiven , y.
Dußinefs , ftoffigheid, f,
ßußing, beftuiving ,
Dußy, ftoffig, ftofachtig, ad},
Dutch , Hollandsch,Ätf/.; to fpeak
Dutch, Hollandsch fpreken;
the Dutch, de Hollanders ;
high-dutch »hoogduitsch 5 dutch'
man , Hollander.
Dufches , gravin, f,
Dutchy, hertogtîom, «.
Dutijul, dienstpligtlg, pligtbe
trachtend, pligtmatig, dienst
willig , gehoorzaam^pligtfchul
dig, onderdanig,
Dutifulnefs, dienstwilligheid, ge-
hoorzaamheid, gedienstigh' id,
onderdanigheid, ƒ. •
i^uij'.pligt, dienst willigheid ,eer-j
biCd, f,; pref ent n<y duty to
him, bied hent mijnen dienst ^
aan-; they were uppn duty, zij
ren op de wacht.
Dwarf dwerg , m,
Dwcrf^tree, dwergboom, m,
To dweil, wonen , verbl.jven, y.;
where does he dwell? waar-
woont hij ? to dweil upon a
thing, op iets flaan blijven.
Dweller, woner, m.
Dwelling , woning, ƒ.
Dwelling-place, woonllede,woon-
plaats , ƒ.
To dwindle, verdwjnen , y.
Dyir.g, flervinK, /•; fl dying many.
een ftervend man.
E.
'pach, ieder, on each fi'
de, aanbelde z jden, weder-
zijds ',each of us , elk van ons;"
each other, elkander.
Ëagtr, O» l^Jiei) fcherp, zuur,j<^;.
Eager,iharp-fet, or hungry, hap-
pige» graag, gretg, adj.
Eager,fierce ,y\xx\i, vin-
nig, adj ; an eager defire, eene
heft ge begeerte ; he was too-
eager upon it, h j was er al te
heet op.
Eagerly, heftig, adj, lljk, ady.
eagerly bent upon a thing 9 vin-
nig op iets z jn.
Eagernejs,, heftigheid, gretig-
heid , ƒ.
Ear, oor, ƒ.; fo have a quick ear
fnel van gehoor zijn ; I ha-^e
good ears, ^k heb een goed ge-
hoor J oxer headandears, over
hals en kop; heU deaf of ih t
ear , b j is doof aan dat oor; to
giyeear, luisteren; in at one ear
and out at another, het eene oor
in, en het andere uit.
Ear-pick, oorlepel, m*
Ear-ring, oorring, m.
Ear-wax, oorfmeer, n.
Ear of corn , koornaar, ƒ.
Earl, graaf, m,
Earidom, graaffchap, n.