Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
dry.
dun.
115
I^roll, fntak, m*
DfoU, boerterij, fnakerij, K
Dromedary, drotnmedaris, w.
Drone, horzel, hommel, ful, m,;
an idle drone, luiaard, m.
In droop, kwijnen, v.
Drooping, neerilagtigheid ,moe*
deloosheid,
Drop, druppel,drop, by dropt,
bij druppelen , of droppelen.
To drop, druipen, v.; to drop away,
wegdruipen , fterven , his noft
drops, zijn neus druipt; to
drip , to let fallfomething, iets
laten vallen.
Dropping , druiping, /.
Dropfy, waterzucht, ƒ.
Dropjical. waterzuchtig, adj.
Drofsy Rhuim , n.
Drove, kudde, ƒ.
Drover, veedrijver, f».
Drought, droogte, ƒ. dorst, w.
To drown, verdrinken, verzui-
pen ,v.; to drown a country^ een
lani onder water zetten;
drown a noife , ecn geraas fmo
ren.
Drowning, verdrinking, /.
Drcwfv, flaperig, vakerig, adj,
Drowjily, op eene fiaperachtige
wiji, adj.
Drowfinefs, vaak, f.
To diub, knubbelen, v.
Drudge, flobberaar. Haaf, ;
won*t be Ms drudge, ik wil zijn'
voetveeg niet wezen.
To drudge, flaven, floven, y
Drudgingly y flaafachtig, adj.
Drugs, droogerijen , genees-
kruiden.
Druggijl, drogist, m.
Drum, trommel, trom, m.; to beat
the drum, den trommel flaan
den trommel roeren
Drum-major, tamboer-majoor, m
Tüdrum, trommelen, v.
Drumm r, tamboer, m.
Drwnning, trommeling, f,
iJtunkard , di onkaard , zuiper, w.
D' ttnkennefs, dronkenfchap, ƒ.
droog, dorftig, adj,; a dr)
jefl, eene drooge boerterij.
To dry, droogen, y.
Dryer, drooger, m.
Drying, drooging, ƒ.
Drynefs, droogheid, droogte , f.
Dubious, twijfelachtig, adj,
D uchefs, zie: dutches,
Duck, eendvogel, m.; wlU-duck,
wilde eend; duck and dr&ke ,
eend en waard; duck'Wted^
eendekroos.
Toduck, duiken, v.
D'ickatoon , dukaton , f,
Dttcker, duiker, m.
Ducking, duiking, dompeling,
Duêlil, dunbaar, adj.
Dudgeon, misnoegdheid, gebelgd»
heid, /.
Due , heb oorliik , fchuldig, adj»
lijk, adv.; in due time, terreg»
ter tijd; there is nothir.g due to
him, hij heeft niets te goed; to
give every one bis due, een
ieder het zijne geven*
Duel, duelling, tweegevecht;
kamp ,tweeflrijd , m,; to fight a
<ftf^/,een tweegevecht aangaan.
Duel'er, duellifl, kamper, m»
Dug fpeen, pram, mam, /•
Duke. hertog , m.
Dukedom, hertogdom, n.
To dulcify, z et-maken, y.
Dull, bot,ftomp, dof, dora,loo»i,
vadzig,«^//.; dull of apprehenjiotty
traag van begrip.
Dulnefs, botheid, ftompbeid, dom»
heid, loomheid, vadztgheid,ĥ
Duly, behooriijk, betamelijk,
Dumb, (lom , fprakeloos , adj ; to
flrike one dumb, iemand ver-
dommen.
Dumbnefs, ftomheid,yC
Dumplings, kluitjes.
Dun, donker bruin, adj.
Dun fly, wlfp , paardevlieg . ƒ.
Todun one, tot betaling manen.
Dunce, plompaard , vlegel, m.
Dung, drek, m. mest, vuilnis,
f; horfc'dung, paardcmest.
Dang cart, vuilniskar , f,
Üunghill, mesthoop, m*