Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BBB
114-
DRE.
DRI,
Dramaih, tooneelfpelende, adj A Dreamer, droomer, m.
Dramatic-poetry,xoonttX-^otziuf}Dreaming, drooming, ƒ.
" ' * ' " Ör^^ry,fchrikkelijk, akelig,
Dregs^ droesfcm, m» grondfop,
n,;the dregsof the people^ he^
fchuim des volks.
^T^ggipi f drabbig, ad/\
Drench , paardendrank, w.
Draper, woollen draper^^ laken*
verkooper, lakeakooper,
linnen-draper , linnenhande-
laar, linnenwinkelier, m»
Lrogery, lakenreederij, woller
ftoffen, ook de kleeding der
beelden in fchilderijsn.
Drajlic, krachtig, fterk, adj.
Draught,xrt)s., m» teug, fchets,/.
ontwerp, n,^ at one draught,
met ecnen trek, met eene
teug; a draught of jijhss, eene
vangst visfchen; a araughi
of water, eene teug water;
to have a gttick draught, groo
ten aftrek hebben.
To draw 9 trekken, flepen , ont
werpen, v. ; to draw back , te-
rugtrekken , aarzelen; to
draw breath, adem halen; to
draw dry, droog putten; to
draw a piSiurCi uitfchilderen;
to draw nigh, naderen; to
draw beer, bier tappen; to
draw together n bijeentrekUen.
Drawbridge, ophaalbrug, ƒ,
Drawer, trekker, tapper, putter,
m,',tooth-drawer, tandetrekker
Drawers^ laadjes, fchuifjes,
Drawers,a pair of drawers, on
derbroek, f
Drawing, trekking, fehepping; th
artt.fdrawing, de teekenkunst
Drawing room, asfemblee zaal
ten hove, ƒ.
To drawl, langzaam fpreken,
lijmen, v.
Dray, flede, bierflede, ƒ,
Dray man, bierfleper, m.
Drazel, laag fchepfel.
Dread, fchrik, m. vrees,/.
To dread, fchrikken,v.
fchrikkelijk. vrees fel ijk
ontzagchelijk, ijsfólijk, akelig,
aajr,a dreadful fight, etn ijsfe
lijk gezigt,
Dreaifulnefs, akeligheid,/.
Dream, droom ,
To dream, droomen, t.
To drench, drenken , weeken , v.
Drefs, gewaad, opt-)oifel, n. ;
night'drefs, nachtgewaad.
To drefs, optooijen, opfchikken,
toe:akelen, toemaken , klee-
den,v.; ro , vlas heke-
len . of opmaken ; to drefs vic'
tuals, fpijs bereiden; to drefs a
wound, eene wond verbinden.
Drefer, opfchikker, m.
Drtffing, opfchikking, /.
Drier, opdrooger, w.
Oiift, oogmerk, opzet, n* vtirt,/l
Dril, drilboor, /
Drink, drank, m,
To drink , drinken , v,; to drink a
good draught, eene goede teug
drinken;/O drink a A^ö//A,eene
gezondheid drinken \ to drink
out, uitdrinken.
Drinkable, drinkbaar, adj.
Drinker, drinker, m*
Drinking, drinking,/; driiking'
glafs, drinkglas.
Todtip, druipen , v.
Dripping, druiping , f; drippings
pan, druippan , braadpan.
Drippings, druipvet, n.
To drive, drijven, voortdrijven,
aandrijven, y. ; to drive a great
trade, gTooien handeldrijven;
to drive in a nail, eenen fpijker
inilian; to drive on, aandrijven ,
voortdrijven; to drive out ^ nit*
drijven.
Diivel, kwijl, fpog, «,
To drivdi kwijlen, v.
Driveier, k wij Ier, m.
Driveling , kwijling , /.
Driver, drijver voortdrijver , w.
Driving, drijving, voortdrijving,
menning, f,
To diizzlt, ftofregenen, y.