Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DOU.
DRA.

JtomepiCy huisgenoot, dienstbo-
de , m.
Domicile, woonplaats,/.
Domination, heerfchappij, /.
Tt) domineer, heerfchen, dea baas
Ipelen , v.
Domineering, heerfching, f.
Dominical letter, zondagslet-
Dominion, heerfchappij, ge Doubtle/s, oxigetwï)fe\d, adj\
bied ^vorttcnàom, n.; the kin^s Dough, deeg, n.
DouH, twijfel,w. twijfeling,/;ra
l/e in doubt, in twijfej ftaan;
without doubt, zonder twijfel.
To doubt, twijfelen , v,
.J^oui'^tfr, twijfelaar, m.
Doubtful, twijfelachtig, adj, lijb^
adv*
Doubtfulnefs, twijfelachtigheid, /.
twijfeling , /
dominions, des konings heer-
fchappijen, domeinen.
Donation, donative, begiftiging,
gift, / gefchenk, n.
Donor, begiftiger, be fchenker,«.
Doom, vonnis, oordeel, «.ver-
wijzing, verdoeming,/
day, de dag des oordeels..
To doom, veroordeelen, verwij-
zen, doemen, y.
Dnor, deur, fi/lreet'door,voQT-
deur; backdoor, achterdeur;
next door to my houfe, naast
mijne deur; door»bolt, deur
grendel; door pojl, ftijl of post
van de deuxdoor-keeper,
deurwaarder, deurwachter, m.
Dormant, flapende, adj%
Dormitory , flaapvertrek, n* flaap-
plaats, begraafplaats , /
Dtrn:ou/e, bergrot,/.
Dorture, flaay vertrek , n.
D>o/e, anfenijmaac, /
Dot, ftip , /.
Dotage , fufferij, dweeperij , /
Dotard, fuöer, dweeper, w.; old-
dotard, oude fufTer, m,
Todw, faffcn. duiten, mijmeren,
V ,* he begins to dote, hij begint
te mijmeren.
Doter, fuffer, droomer, m.
Double, dubbel, adj.
Double-dealer handelaar
man van twee woorden, w.
Double-edged, tweefnijdend, adj,
DoublC'hearted, dubbelhartig, adj
lijk, ady,
To double, verdubbelen, v.
Doubler, verdubbelaar, m.
Doubling, ïerdubbeHng, /.
Dove, duif, duive, /
Dove cot, duivenhok.
Dowager ,vooTn^vae weduwe,/.
Down , beneden , nederwaarts ,
prep,; to go down, naar beneden
gaan ; to fit down, ntderiïneïïi
to fall down, nedervallen» to
run down , onder de voet l®o»
pen*; to pay the money down^
het geld neer tellen.
Downright, regt uit, adf»
Downward, nederwaarts, ady*
Downfal, nedetval, m.
Down, zandheuvel, duin, m,
Dov/ny dons, dowwbed, doM-^
bed.
Downy, donsachiig, adj.
Dowry, huwelijksgift, /
Doxy, hoer, legerhoer,/.
Todoze, Huimeren, flapen, y»
Dozen, dozijn,, twaalf, n*
Drab, ftraathoer,./ ook zeer
dik laken, n.
Drag, baak, dreg, dregge ,/.
Drag'net, fchrobnet, n.
Drags, houtvlot, n,
To drag, flepen , trekken , y.
Oragging; flepirg, /.
To draggle, flepen , modderen, y«
Dragon, draak, /.
Dragoon, dragonder,
Drain, waterloop, w.
To droogmaken,uitmaleOiy.
Drainer, droogmaker, m.
Draining , droogmaking, f.
Dram, vierde loot, a dram
of the bottle, zoopje ; not a
dram, niet een druppel, net
een zier.
Druma, tooneelfpel, n.
I