Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ABO.
A BR.
JhUh?, w^nirg , verbHlvIn?,
v jrtoeviriii, ƒ; ca aOliiing ^.lucs
vt rl>l'jfi lasts
Ability j vermogen, n, magt, be
kwaamheid, ƒ.; occording ti
tjziir ability , naar hun vermo-
gen.
IIs hasno (thilUv, bij heeft geene
bekivaamheid.
J tf:art (}f abiliiy, een man var
mi J delen.
/}biiian, verhaizïng,/y>verliiden r.
Abj dy veracht, gering, veracb*
teijk, laag, adj.
To ahji verwerpen,verachten ,<2.
Abject y verworpeling, verfcho
velirg, m,
AbjeSiiorj^ahjecinefs, verachting.
geringe ftaat.
Abje^ion oftnindy lafhartigheid,/
Abja^atiorty «fzwering,/.
To abjarff , afzweren , v.
yih'urer^ afzweerden, m,
Abjurirtg, afzwering, f,
To ablactcte^ spenen; a» van de
borst afwennen.
Ab!ccfationy het fpencB.
Abhtlye, afnetaer. m.
AbU ^ bekwaam, ma^tV , Öerk,
verre ogeud, aJj.
Able bodiedy üerk vsn ligchaam,
To' be able , vei-mogen , kunnen .
bekwaam zijn. magfig zijn, v
He is not able to pay ^ hij is niet
in Haat te betalen.
Ab!ef^ation i wegzending, f»
Ablution^ afwasfching ,
AbiifRatiotis vefloochening, ver
zaking , ƒ,
Ah.ormus ^ wannaltig,
Aboardy aan boord , ady,
Abode, verblijf, n woonplaiiïs,/
Aboüptable , verbrekelijk , ver-
nietigbaar, adv,
To aboU/Ii, uitrotijen, affchaffen,
verni£tit;en, r.
Aboliflihs, ahüUfrveTJt\aholïtwn.
affctsifing, uiiroeijir^, ver
ntctiging, f.
Abimitiablej verfoeijeJijk,ijsfetiik,
öruweUjls, adj»
To ahrmwate, verfoeijen, een af-
grijzen hebben , gruwen , v.
Abon inc.tiony gruwel, m. ver-
foeifel, a.
Ahoriion, misdragt, miskraam ,/•
,misdragtig, ontijdig, aij,
Above, hoven, omhoog, fr^p»
^rom r.hoye, van boven.
He is above boards hij is boven
water; above all^ boven afl;
over and above hU wages , boven
zijn loon; I was there aboye
a months ik was daar meer dan
eer.e maund.
,1hove<iied. bovengemeld.
Above-mentionedy bovengemeld ,
part*
To abound, overvloeijen , y.
Abounding^ overvloeiiing, over-
vloeijende, adj, ^ prff»
About, omtrent,rondom, wegens,
aangaande, prep,; about night,
omtrent den avond; to go about,
omgaan, ondernemen, trach-
ten , onderwinden; to bring
ai?out, verrigten, uitvoeren,
doen gefchieden.
To abrade, afïchaven, a*
Abreafly bezijden elitander, adv. ;
they went three abreaft, ?ii gin-
gens drie never« elkander,
zij gingen drie in het gelid.
/f^ncocAj abrikoos, m,; abrtc.ck"
tree, abrikoos-boom.
To abridge, verkorren, intrek-
ken , befnoeijen, v-
Abridgementy verkortfel ,kort bc«
grip • ff.
Abroach, ontflokcn , ady»
Abroad, buiten, in de lucht, bni-
t^n 's lands, adv. to go ab> oad,
uitgaan; to lie abroad, buiten,
's huis napen; ihere is a report
abroad, daar loopt een gerucht;
at home and abroad, binnen oi]
• tuiren 's lands.
To abrogate, af.chjffl-n, v.
Abrogating, afPcbalfin^ ,
Abrogation, affdiafling, f.
Abrupt, afgebroken, haastig, adfi
Abruptly,^ ploifciijk, fchieiijk, ady*