Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
dik;
dis;
JV!
To dilute9 weeken,verdunnen,r
Dilution , verdunning , verllap-
Ping, ƒ
Dim, donker, duister, fdieirer
achtig, dof, adj.
To dim , verduisteren erdonke
ren , v.
Dim-ftghced, bijziende,llikziende
adj,
DUmnfion , afmeting, meting, ƒ.
Todimi^ifli, verminderen, afne-
men , verkleinen, y,
Diminifhimr, vermindering, f,
Diminijhment, diminution , ver
mmderii g , afneming , ver
kleining, f.
Diminutive, verkleinwoord, n
verkleinnaam, m,
Dinvjfory , verzendend, adj.
Dimityy diemit, (foort van ka
toenen ftof,) f.
Dimmed, verduisterd,verdonkerd
adj,
Dimnefs, donkerheid, fchemering,
duisterheid, f,
Dmple, kuilt e, n.
Oin »geluid, geraas, genmmel, *
To dine, het middagmaal hou
den, y.
Dining-room, eetzaal, f.
Dinner, middagmaal,
Diocefs, bisdom, fticht, «.
Diocejan , bisfchop van *t fticht.
inwoner van 't fticht, m.
Dioptric/', vergezigtkunde, f.
To dip, doopen, indoopen, y.
Diphthong, iwe.klank, m.
Dipper, dooper , m.
Dipping, dooping, indooping, /.
i)ir^0,regtsweegs, regtuit, lijn
regt, adj.', a di'eSl line, een
regte lijn.
To direêt, befturen^ rigten , fchik
ken, wijzen, v,
Dire^ion , beüuTlng, Hpting, /.
orde, bewind, opfchnft, n.;
O follow his dire^i iP.s. zijne or-
de volgen ; the direction </ o
letter, het opfchrift van een( n
brief.
draaJs, regc!. ce'is, zoi.der
omwegen, adv
Oireane/s, regfhcid, f ♦
)<rc6lor, bcftuurder, onJerwij*
zer bewindsman , m,
nirctlory, formulierboek , n.
Direful , ijsfelijk , gruwelijk,
wreed, adj.
nireptiBv, roovirg, plundering, /•
Dirge, lijkdienst, m, lijkzang,
lijkpreek, f.
Dirt y flijk, n. drek vuiligheid,
ƒ ; to throw dirt upon one, ie-
mand bekladden.
To dirt ^ befluken, bevuilen , y.
Dirtly, flijbachtig, vuil, adj.
Dirtinefs , moxQ;5heid , vuilig-
heid
Dirty, flskkig, vuil, drekkig, adf,
Difabiliiy . on vermogen, n. on-
magt, ƒ
T'o ^ii/^W?, onbekwaam of onmo-
gelijk maken , vermmken , v.
Todifable, teregt brencen . ontra-
den , afra fen , afkeuren, y.
Dïfadxantage . nadeel , n,
DiCadvantageou^ y nadeelig; fcha-
delijk; aaj, r.dv,
Difadver tut ons, ongelukkiglijk, n,
Todifofedt, misnoegd maken.
Difof- clion, wangunst, ongene-
genheid , f.
To difai^ree, niet overeenkomen,
verfchillen, y.
Difagretablé, onovereenkomftig,
onaangenaam, adj,
D'\fagreement, tweed ragt, f, ver-
fchil, n.
To difalhw, afkeuren, y.|
Difallowing, afkcMring. f.
To difann 'ul, ven.ietigen, alfchaf-
fen, V.
Difannulment, vernietiging, f.
To difappear , verdwijnen , v.
To difappoint, te leur ftellen, uit-
ftellen, y.; do not d'fappoint
me , del mij niet uit.
Difappointing, dtfaDpoirtment, te
leuritelling, uitftelling. f.
Difdppr< bat ion, afkeuring ; ƒ,
Directly, rege'regt, li^nn gt, rt gt*l To diCarm, oatwapanen, y
£ 6
.y