Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEV.
turig, wift, verauderlijft, adj.
To '/^^«c/j, afzonderen J uitzenden,
losmaken, v.
lUtachmenty afgezondene troep
kri'gsvolk, n.
Detail, bijzonderheid , omftandig
heid,/.
To detain, ophouden , wederhou-
den, vasthouden, y.
Detain , ophouding , vasthou-
ding, /
To ontdekken, openleggen,
uitvinden, v.
Detesting, ontdekkende, part,
Dete6iion, ontdekking , /.
Detention, terughouding, vast
houding , gevangenhouding ,
hechtenis, gevangenis, /.
Determinable, bepaalbaar, adj.
Determination , bepaling, vast-
ftelltng, beflisüng, /
Toaetermine, bepalen ,beflutten,
vastftellen, beflisfen, v.; t<
determine a buftnefs, eene zaaV
beflisfen l am deierminea,
ik heb mijn befluit genomen ;
ik heb vastgefleld.
To deters affchrikken, v.
Determent, affchrikkirg,/.
To detejl, verfoeijen v.
Deteflable^ verfoeijelijk, adj,
Deteftaiion , verfoe^jing, /.
To dethrone, onttroonen, y.
Dethroning, onttrooning , /.
To ^/tf/ra^?,aftrekken , verkorten
verkleinen , achterklappen, las
teren , fmaden, v.
DetraSiion, verkleining, laste-
ring,/
Dftra£ior, benadeeler, verkor
ter, lasteraar , m.
Detriment, verlies, ff. fchade,;?.
nadeel, n^
To detruncate, afknotten, v.
DeyOflation, verwoesting, /.
To develop, ontwikkelen, y.
To deyeji, ontblooten, beroo
ven, y.
To deviate, afwijken, afdwalen
dia.
105
Device, list, kunstgreep, ver-
zinning, /. ontwerp, n.
Devil, duivel, m, duivciin ,/.
Devilifh, duivelsch, adj,
Devilifiily, op eene duivelfchi
wijze, ady,
To devife, bedenken, verzinnen,
uitvinden, y.
Devifer, uitvinder, bedenker,ot,
Devijin^, uitvinding,/
To devolve, vervallen, aeerroN
len, y.
To devote, .zich toewijden, y.
Devoted, toegewijd , opgedragen.
Deyotee, bijgeloovjge, schijnhei-
lige , m.
Devotion, aandacht, godsdienflig-
heid, f, I
To devour, verflinden, verfcheu-
ren, y.
Devourtr, verflinder , fw.
Devouring, verflinding, /
Devout, god vruchtig, godsdienf!'^,
adj.
Devoutly, aandachtigUjk, gods.
dienfliglijk, adv,
De^ouinefs. aandachtigheid, go^s-
dienfligheid, /
Dev;, dauw, m.
Dew'fnail, huisflak, /.
Dew-berries /
Oewy, dauwachtig , adj.
Dexterity, be hendigheid, door-
traptheid , /
D.'xterous, behendig, rap, ving,
adi»
Dexteroufly, behendiglijk , ady.
Diabolical, duivelscn, adj,
Diadem, kroon,/ hoofdfierfel, n.
Dial, fun-dial, zonnewijzer» m,
Oidlta, wijze van uitflpraak,taal-
uitfpraak, Uudtaal»
DialetVtcally, redenkundiglijk ,
ady.
Dialogue, zamenfpraak, /.
Diameteri middellijn, /.
Diametrical, middelljnjg, adi.
Diamond, diamant, ruiten in 't
kaartfpelen, m,
y. iDlamond'Cuttêr, dijimantf^der,
ï)$mtiQTi% afwijking, afdj^ïi^igy/l m.
^^ S