Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
102

den.
To delegate^ afzenden, bevol
magiisen, v.
Dtiiiberate , voorzigtig, adj.
To deliberate, overleggen, over
wegen, beraadflagen, y.
Deliberatelyi mec overleg, zorg-
vuldiglijk, adv,
lekkernij,kieschheid , f
Delicate, kiesch,zacht, lekker, ad\
Delicatenefs, keurigheid, teeder
heid, lekkerheid, ƒ.
Delicately, lekkerhjk . keuriglijk
ads,
Delicious, lekker, bekoorlijk ,
wellustig , adj,
DeliciouQy, keurlijk, adv.
Delight, vermaak , n, geneugte .
( '•)to take delight in yar.i-y , ii
ijdelheid vermaal? fcheppen,
To delight, vermaak fcheppen , V
Delightful, vermakelijk, adj.
Delightfully, op eene vermake
lijke wijze, adv.
Delightfulnefs, vermakelijt:heid, f
To delineate, affchetfcn, aftee
kenen ^v.
Delineation, fchetfin» , f.
Delinquency, overtreding,/.
Delinquent 9 misdadige, m.
Delirium, ijlhoofdigheid, mijme
ring,/
Deliruius, ijlhoofdig, adi,
To deliver , verlosfen, r.; todeli
ver one jrom danger, iemand
van gevaar verlosfen,
DtUysrance , verlösQng ,
Deliverer, verlosfer, m,
To delude, bedriegen, mi.leiden
befpotten, v,
Deluder , bedrieger, fporvogel ^ «
bedriegerij.befpotung,/
Deluftve, bedriegelijk, cdj,
To dclye, graven, delven , y.
Düver , dtlver, gra\er, n,
Deluse, zondv:oeJ . ns,
Tn deluge, overftroomen, u
Deli^fton , bedrog , n.
Demand, eXioh, m, fchuld/orde
Demandcr, vorderaar, m.
Demanding , eifchende. part,
'fo demean, zich gedragen.
Demeanour, gedrag, n,
Oemigration, verhuizing, f,
To demife by will, bij uiterften
wil maken, v,
Demijfion, ontflag, n, ontzetting
zi ns ambts.
Todemoli/h, afbreken, Hechten,
omverbalen, lloopen, y.
af breker, flooper, m,
DemoHtion, afbreking, flooping,/
Demon, duivel, booze geest,
drommel, m.
Demoniac ^^ van den duivel beze-
ten, adj,
D.mor,(Irable , betoogbaar, adf,
To demonjlrate, betoogen , aan-
toonen, bewijzen, y,
Demor.ftradon, betooging,bewijs, .
vertoog, n,
Demonjfrative, hetoogcud , kltar-
bli kelijk , adj,
Dimonflrativély, op eene betoo-
gende wijze, aüy,
Otmonflrator, berooger, m,
0-mure, koel, ftemmig , ftatig,
bedaard, deftig, aej»
Co demure, ftilftaan, niet kun»
nen b fluiten, v.
Demurely, mec eene gemaakte
zedigheid.
Demur enefs , ftemmigheid, ge-
maakte zedigheid.
Hen, kuil, m, fpelonk , /. hol, n*
Deniable, ontkenbaar, adj,
ontkenning, weigering,/
Co denominate, noemen, eenen
naam geven, y.
t)euo7uinatlon, noemiDg, f.
Denotation, aanduiding,/.
To denote, aanduiden , y.
fo denounce, aankondigen, aan-
zegden, verklaren, y.
Denouncing, aankondiging, Ter-
kondiginc, /.
Dtiifiiy, dikte, /.
D^ntsUi, tandwerk, n.
ring, /•
To demand, eifchen, verzoeken.tandpoeder, yi
vragen, y.^ \Dentist, tandmeester, n.