Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
dbs.
del;
aoi
T)*rauU, gebrok, «.nalatigheid,/
Jjefeafancê , vernietiging, /
Defeat, nederlaag,verijdeling,ƒ.
To defeat yv^x^kixï, verijdelen ,r.
Deféci, gebrek, n, gebrekkelijk-
heid , ƒ. ondeugd, ƒ. onvolko*
tnenheid, /.
Dcjenion^ verlaciiM, /".afval, m.
D'efedTtye y gebrikkelijk, onvol-
komen , adj.
Defence, befcherming, tegen
we«r, afwering, verdedi
ging, f; to jpiak in his own
defence, tot zijne eigene ver-
dediging fpreken.
"Defercelefs . weerloos , ad},
To defend, befchermen, befchut-
ten , afweren, verdedigen.
voorftaan , verweren, » ; ro
defend one^s caufe, iemands
zaak verdedigen, iemands zaak
bepleiten'
Defendant, verdediger, of ge
daagde in regten , m.
Defender, befchermer, m.
Defending, befcherming,/.
Defenftble, verdedigbaar , adj.
verdedigend, befchut-
tend, verwerend, adj.
Defenfiyely, verdedigender wij
ze, ady.
Deference, eetbiedlgheid , / ont-
zag, «. onderwerping , /.
To defer, uitftellen, verfcbuiVen^y.
Deferring, uitflelling, /,
Defiance, uitdaging, /,
Deficient, gebrek, n.
Todefile, bcfmcrtcn, bevlekken,
verontreinigen , bezoedelen^
fghenden , verkracluen , v.
Defilement, befmwtting, bevlek
king, /.
Dejilir.g , verontreiniging, f,
Defiler, befraetter , bevlekker, m
Tb define, bepalen, befcln ij ven ,y.
Definition , bepaling, /
To dejlour ,dtjlo-very ontmaagden ,
.fchenden, verkrachten, ont-
eeren, y. •
Dejiourer, vrouwenfchender, m,
Dijiouring, ontmaagding, /,
De fluxing, zinking,/
y'Jf^^/orw, mismaken, leelijkmv
ken, wanilailig maken, y*
Deformed, mismaakt, wanftallïg ,
leelijk, ad},
Oeformedly, op eene mismaakte
wi ze , adVm
Dsformity, mismaaktheid, lee-
lijkheid, /
Defraud, bedriegen, iemand
den neus hebben, m.
Defrauded, bedrogen, adj*
To defray, uitfchieten vrijhouden,
voor iemand betalen, y.
Defraying,yn]\iO)xd\nz, uitfchle-
ting, betaling, /, vrijhouden-
di2, uitfchietende , part ,
Defun^ , overleden, part.
Defunëiion , overlijden, /".
To uittarten, trotferen, uit-
dagen, y.
Defying, uittarting , trotfering»
uitdaging, /
Degeneracy, ontaarding, terlras-
tering, /.
To degenerate, ontaarden, ver-
basteren, y.
Degentrate , ontaard, verbasterd
ad},
To degrade t iemand zijn eerambc
.ontnemen, y.
Degradation, afzetting van eea
ambt, onttakeling,/
Degree, graad, trap , rang, w.
Dehor tation, afrading,/
Todejeët, bedruict maken, n^c«
flagtig maken, y.
Defected, neerdagtlg, dof, Vec-
Oigen, adf,
To deify, vergoden, v.
To deign y zicli verwaudigen ^ y.
Deifi, godist, m.
Deity, Godheid, /
Delay, ultftei, n. verfchuiving, A
To delay, uitftellen, verfchmven,
ophouden, y.
D'Aayer, uitfteller, m,
Düectable, aangenaam, vermai-
keli k, ad},
Deleuate, gemagtigde, 'afgewon-
dene, genuttigd« regter, in.,
E 3
if