Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOd
DEC.
DEF.
bedisCen, vonnlsfeo, v.
To dccimaU, veriienden , y,
Decimation, tiendehctKn;;, ƒ.
l/ecifion, beflecUring, beflUüag,
vereffening, ƒ. vonnis, n.
Decifiye, beüecUtend, bemsfend.
adj.
Leek, dek, n, of overloop van
een fchip.
ToJeck, verfieren , optooijen,
oppronken, opfraukken , v.
I)ecking, optooijing, oppronking,
uitdobfing, ƒ.
^To declaim, opzeggen , uitfpre
ken, V.
Reclaimer y adenaar, ook zwet
fer, m,
Declamation, redevoering, ƒ.
vertoog, n.
Declamatory, redeneeracht'g, adj.
Declaration, verklaring , j.
Declarative^ verklarende, adj,
To declare , verklaren, verkondi
gen, prediken, uitleggen, y ;
to declare war , den oorlog ver
klaren, of tinzeggen.
Declarer y verklaarder, uitleg
ger, m,
Declenfion, buiging van een naam-
woord, f.
Declination, verval,helling, bui
ging, f.
Xo dtcline, y. afwijken, afftaan,
vermijden, fchuwen, afflaan,
van dehand wijzen, ontwijken,
dalen, afbellen, buigen, ver
«nderen, verminderen.
Decline, afwijking, vermijding,
daling, afhellijg,buiging,ver
nuDdering, /.
DtcUvity, fc^uinte,
afkookfel. afziedfel,
Decompound ,dubbt\tQ zamenge-
z«t woord«
To decorate, verlïercn, opfrhik
ken,
Decoration, verfiering, f,
Decorous, voegzaam.
Decorum, welvoegelijkUeld,/.
Dicuy, eendckooi, f.
Se^'-dticlty lok-eend, /.
To rfcf/iv, verftrikken, vangen, ver-
fcbalken, y.
To decreafe , afnemen, verkleinen,
verminderen , y.
Decreajivg, afneming,/.
Decree, raadsbeflait, n.
To decree, befluiten, vastftellen, y.
^afgeleefd ,ftok-oud, adj^
Decrepitnefs, ftokoudheid,/
Decrejcent.y afnemend, vermin-
derend , adj*
Decretal, paufelijk wetboek,
To decry, affchaflen , afzetten, v.
Decupley tienvoudig, adj,
To dedicate, toeêigenen, opdra-
gen, toewijden, y.
Dedication, dedicatory, opdragc^
m, toewijding, /.
Dedicator, opdrager, m,
To dedicorate, oniPeren, y.
Dedicoration, ontüering.
To dcduce, afleiden, y.
To dedu&, aftrekken, y.
Deducting, aftrekkende, part,
Dcdtidion, bcflüit, gevolg, n.
Died, daad, f, fchriftelijlc ver-
drag, handfchrift, n,\ indeed,
inderdaad.
Deedlefs, werkeloos, adj,
To deem, oordeelen , achten, y.
Deep, diep, adj.
Deep, ocean, de diepte, de zee.
To deepen diepen, diep maken,
verdiepen, v.
Deeply y op tene diepe wijze, zeer
diep ,adv, ',deeply indebted, diep
' in fchuld.
Deepnefs, diepte, diepheid, /,
Deepening, verdieping , f,
/)e?r,hert, n>;rein deerjendler n,
To dijace, fchenden, vernielen,
verwoesten., y.
Osjiicnig, verr.ieling. bederving
D /"rfZ/Tf/c.?, het achterblijven,het
misfen«
Defamation, naamfchending,eer-
rooving, faamrooving, ƒ.
Deftmitorv, eerroovend, laster-
lijk , adj,
To defame, eerrooveu, fcbendcn,
lasteren, n