Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGLISH ^ND DUTCH
POCKET DICTIONARY.

ABA. ABB.
an, een , eene , art.
A womany eene vrouw; a
child^ een kind; an angel
ccn engel.
Many a man^ menig menscb.
So muck a week, zoo vecl's weeks
Tivice a day , tweemaal daags,
Once^ a year ^ eenmaal's jaars
iS^ much a man, zoo veel de man.
To a hunting^ uic jagen gaan.
To be a hed^ te bed zijn.
J am a coming, ik koni.
Abaß, de acbcerfteven van een
fchip.
AhaVenation , vervreemding , ƒ.
To abandon »verlaten, afflaan, v.
To a bandon all hope, alle hoop
opgeven; to abandon one's fslf
to Ms lußs^ zich aan zijne lus-
ten OTergeven.
Abandonment, ver?atirg , f.
To abafe, vernederen, veroot-
moedigen , y.
Abafemtntn vernedering,/.
To ahajh , befchamen , v»
Abashment^ befchaaradmaking,/".
To abate^ afkorten, afnaan, af-
nemen , verminderen , ont-
trekken; to abate the price ^
den prijs afHaan, o/verlagen;
the pain begins to abate, de
pijn begint af te nemen.
To abate a writ, een gefchrifc,
of geding vernietigen»
Abatement, afllag , afkorting ,
ontheffing, ƒ.
Abating, vermindering , affla-
ning, krenking,
Abatude, vermindering,/.
Jbawedy ver>chrokkeu.
Abbacy^ abXij goederen.
ABB. ABL
mefs^ aScHs, f.
Mty^ abdi , f.
Abboty abt, m,
/Ibboifhip, abdijTchap, n,
Alfbnuvoir J wed n, drinkplftin
voor het vee.
To abbreviatie, verkorten , y.
/ibbreviation, verkorting,
/fhbrevmtêr, verkorter, m.
Abbreviature^ vcrkonfel , n*
AbbuttalSi grenzen, landpalen.
To abdicate^ verzaken, afftaan,
verlaten, onterven, y.
Abdication^ verzaking, afïïand,
onterving, ƒ
Abdomen^ de onderbuik, m,
dbdu£iiony wegvoerinp,afleidine f.
To abet, ophitfen , aanmoedi,{en ,
aanporren , handdadig zijn, y.
Abetment, ophitfing, ƒ.
dbettor^ ophitfer, ftokebrand,
medeftander, deelgenoot, me-
depligtige, m.
To abhorj affchrikken, ijzen, y.
Abhorrer ^ verfoeijer, m.; abhor*
ret of women ^ vrouwenhater.^
Abhorrence, verfoeijing, f affirii«
zen, n. affchrik, weerzin,»».
To abide^ wonen, verblijven, har.
den, duren, uitllaan, v.;
abide in fin, in zonde volhar-
den ; no body can abide him,
niemand kan bij hem duren ,
niemand kan hem lijden of ver-
dragen; / will abide by his
judgment ^ ik Z3l aan zün oor-
deel verblijven; J can*t abide
it^ ik kan 't niet harden; /
c>^n*t abide to hear of ity Ü.
mag 'er niet van hooren.
Abider» woner, blijver, m.