Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEB.
DEC
99
deal of trouble y groote raoeije
lijkheid,
Dealyboard, deeJ, (plank) ƒ.
To deal, handelen , omgaan, y.:
to deal kindlywithone, vriende
lijk met iemand handelen;ioi/tfa/
bread to thi hungry, broodaan
de behoefiigen uicdeelen; to deal
cards , kaarten uitdeelen.
Dealer y handelaar, koopman,«.
Dealing, handeling, koophandel,
ƒ,; honefl dealing, opregte han
delwijze.
Dean 9 deken , dom-deken , m.
Deanery, deanfliip, dekenfchap,
dekensambt, n.
Dear, waard, lief, dierbaar, duur .
adj.; my dear , mijn waarde ,
mijn lief, mijn hartje.
Dear, waardiglijk, ady,
/Jearnefs, dierbaarheid.
Dearth , duurte , /. dure lijd, m.
Death, dood , ƒ.; he is at the point
of death, hij ligt opfterven;/o
Vfoundany one to death, iemand
doodelijk wonden; to put on-.
to death, iemand ter dood
brengen.
Death bed, doodbed, «.
Deathlefs, onfterfelijk, adj,
7o uitHuiten, buiten hou
den, verhinderen, dwarsboo-
men » v.
To debarK, ontfch^pen, y.
Debarring, uitüuiting , buitenhou
ding,/.
To debaje, vernederen, vererge
ren, vervalfchen ; y, debafer af
coin, vervalfcher van geld.
Debajtng, vernedering, vererge
ring, f.
Debate, twist, m» gefchil, kra-
keel , n,
To debate, betwisten, bepleiten,
overleggen, v.
Dehauch, ongebondenheid, dron
kenfchap, overdaad, flempe-
rij, ontucht, /.
To debauch, zuipen, zwelgen,
zwieren, y.; to debau ,h yo ith,
de jeagd verleiden,
Üthauchery ongebon-
denheid, ƒ. ontucht, /
Ta debilitate, verzwakken, y.
Debilitation, verzwakking, f.
Debility, zwakte, ziekelijkheid, /,
Debonair, goedaardig, goedhar-
rig, heusch, adj.
Debt, fchuld, f.
Debtor, fchuldenaar, m.
Decade, tiental , n.
Decalogue, de tien geboden.
To dfcamp , met eene ftille trom
opbreken, y.
T)'cti ppment, opbreking van eea
leger
To decant, verpeten, v.
Decanter, karaf, f,
To decfpitaie ^ onthoofden.
Decay, vqtvsA , n,afneming, ver-
welking , veroudering, vermm-
dering, /.
To decay, vervallen ,afnemeR, ver-
flappen , afgaan, verouderen ,
verwilken, verminderen, ver-
nctieren, y.
Occaying , afneming, f, onder-
gang, ni,
D'cenfe, overlijden, n, de dood.
Deceafed, overleden, geftorven ,
part.
Deceit, bedrog, ff.bedriegerij,/,
Deceitftil, bedriegelijk, o<j.
Deaitfully, cdv. op eene bedrie-
gelijke wijze.
Deceiifulnefs, bedriegelijkheid,/.
bedrog, ff.
Deceivable, bedriegbaar, verlei-
delijk, adj,
To deceive , misleiden , bedriegen,
verleiden verfchal'ten , v.
Deceiver, bedrieger, verleider, w.
Deceiving, het bedriegen, hot
verleiden.
December, wintermaand,/.
Decency, bctameli[kheid . welvoe-
gelijkheid , tefchiktheid , /.
Decent, betamelijk, gefchikt adf.
Decently, gevoegelijk, gcichikte-
lijk , & .^dy,
Decep.ion hedriegeiij./.bedroi?
TO bcflcchtfn , vereflcnen,
E a